ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ลมหายใจไร้มลพิษ ชีวิตปลอดภัย” หมดเขต 1 พฤศจิกายน 2564

ประกวดวาดภาพลมหายใจไร้มลทิน 2564

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการประกวดงานศิลปะมาฝากทุกท่าน คือ ประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต หัวข้อ “ลมหายใจไร้มลพิษ ชีวิตปลอดภัย” โดย มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน”

ผู้เข้าประกวดแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
– ระดับปฐมวัย
– ระดับประถมศึกษา
– ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)

การส่งผลงานเข้าประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
– ระดับปฐมวัย
ขนาดของภาพ 30×45 ซม.
– ระดับประถมศึกษา
ขนาดของภาพ 30×45 ซม.
– ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
ขนาดของภาพ 45×60 ซม.

เทคนิค – สีชอล์ก, สีน้ำ, สีโปสเตอร์ (ไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ)

รางวัลแต่ละประเภทแบ่งเป็น
– ระดับปฐมวัย
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 2,000 บาท
รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

– ระดับประถมศึกษา
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 8,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท

– ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า (ปวช.)
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 9,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 6,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 4,000 บาท
รางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร :
วันนี้-1 พฤศจิกายน 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร :
https://lomhaijai.org/download-2564/

สอบถามรายละเอียด :
โทร. 0-2055-8444 ต่อ 316, 318

ส่งผลงานที่ :
มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน
587/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310


ที่มาข่าว : https://www.facebook.com/LomhaijaiFoundation/