การประกวด ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 12 หัวข้อ ” รักโลก”

การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 12

เชิญส่งผลงานเข้าประกวด การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2566 ในหัวข้อ “รักโลก” จัดโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ชิงเงินรางวัลรวม 3,950,000 บาท

ประเภทของผลงาน

– จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ในรูปแบบรูปธรรม (Realistic Art) หรือ ศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative Art)

รางวัล

รางวัลช้างเผือก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท
รางวัล CEO Award 1 รางวัล รางวัลละ 250,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
รางวัลชมเชย 12 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

เงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

– ไม่จำกัดอายุ สัญชาติ หรือภูมิลำเนา แต่ต้องพำนักอยู่ในประเทศไทย

– ส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น ผลงานแต่ละชิ้นต้องมีขนาด ไม่เกิน 2 x 2 เมตร

– ส่งรูปถ่ายผลงาน นามสกุล .jpg ความละเอียด 300dpi หรือ ขนาดไฟล์ 3 mb ขึ้นไป แนบพร้อมใบสมัคร และส่งมาที่อีเมล we.artcontest@gmail.com

กำหนดการส่งผลงานเข้าประกวด

แบ่งการประกวดเป็น 2 รอบ ได้แก่

รอบแรก : เปิดรับผลงานออนไลน์

ส่งรูปถ่ายผลงาน นามสกุล .jpg ความละเอียด 300 dpi หรือ ขนาดไฟล์ 3 mb ขึ้นไป แนบพร้อมใบสมัคร และส่งมาที่อีเมล we.artcontest@gmail.com ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น (สิ้นสุดการรับผลงานในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เวลา 18.00 น.)

รอบสอง : เปิดรับผลงานจริงที่ผ่านการคัดเลือก

ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2566 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กรุณาติดต่อหมายเลข : 08-7323-7577
อังคาร – เสาร์ : 10.30 – 19.00 น. และ อาทิตย์ : 10.30 – 17.30 น. (เว้นวันจันทร์)
อีเมล : we.artcontest@gmail.com
เฟซบุ๊ก : ศิลปกรรมช้างเผือก