การประกวดวาดภาพจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “อนาคต” (The Future)

ประกวดวาดภาพจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 11 ปี 2566

เชิญส่งผลงานเข้าประกวด การประกวดวาดภาพจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “ อนาคต” (The Future) โดย บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน ) ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด

  • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักเรียน นิสิต นักศึกษา ศิลปิน และประชาชนทั่วไป
  • สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.asiaplus.co.th/artcontest   
  • ส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้น และต้องเป็นผลงาน  2  มิติ  พร้อมจัดแสดงขนาดไม่เกิน 180 ซม.รวมกรอบ(ถ้ามี) มีความหนาจากพื้นผิวหรือผ้าใบไม่เกิน 5 ซม.น้ำหนักไม่เกิน 25 กก. ผ่านเทคนิคสีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่อผสมอื่นๆ (สื่อเคลื่อนไหว ศิลปะจัดวาง และประติมากรรม ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดได้) ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลหรือจัดแสดงที่ไหนมาก่อน

กำหนดส่งผลงาน

วันที่ 30 -31 มีนาคม 2566 ( เวลา 09.00-17.00น.)

สถานที่ส่งผลงานเข้าประกวด

กรุงเทพ – อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 12A ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
ภาคเหนือ – คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ – คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภาคใต้ – Patani Artspace & Patani Contemporary Art Gallery จ.ปัตตานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • Facebook :  Asia Plus Art Contest
  • LINE : จิตรกรรมเอเซีย พลัส#11
  • website : https://www.asiaplus.co.th/artcontest/ 
  • E-mail : asiaplusart@asiaplus.co.th 
  • โทรศัพท์ 02 – 680-4045 , 02 – 680 -1113