การประกวด ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 11 หัวข้อ “คนไทยให้กันได้”

การประกวด ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 11

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการจัดประกวดงานศิลปะที่น่าสนใจมาฝากทุกท่าน คือ การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 11 โดย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน  ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 3,950,000 บาท

รายละเอียดการประกวด

หัวข้อการประกวด “ คนไทยให้กันได้ ”

การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 11 โดย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน “คนไทยให้กันได้” สยามเมืองยิ้มนับเป็นถ้อยคำติดปากที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของคนไทย ซึ่งมีน้ำใจโอบอ้อมอารี มีมิตรจิตมิตรใจพร้อมจะมอบสิ่งดี ๆ ให้แก่กันและกันเสมอ แม้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย สภาวการณ์แวดล้อม สภาพสังคม หรือกระทั่งการอุบัติขึ้นของเหตุการณ์ไม่คาดฝันใด ๆ ก็ตาม หากแต่คุณงามความดี ความมีน้ำจิตน้ำใจของคนไทยก็มิเคยแห้งหายไปจากสังคมไทย

การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 11 จึงเลือกใช้หัวข้อ “คนไทยให้กันได้” เพื่อให้ศิลปินทุกท่านสร้างสรรค์ผลงานด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับความมีน้ำใจ การช่วยเหลือกันในยามยาก ความสมัครสมานสามัคคี และความพยายามของคนไทยจากทุกภาคส่วน ซึ่งช่วยเหลือดูแลกัน หยิบยื่นกำลังใจให้แก่กัน ด้วยไมตรีจิตอันงดงาม ในห้วงเวลาที่เราทุกคนต้องเข้มแข็งเพื่อก้าวข้ามผ่านความยากลำบากต่าง ๆ ไปด้วยกันให้ได้

กำหนดการส่งผลงาน

เปิดรับส่งผลงาน : 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 – 18.00 น.

ดาวส์โหลดใบสมัครได้ที่
Facebook page : ศิลปกรรมช้างเผือก
https://www.facebook.com/TheWhiteElephantArtAward

สถานที่ส่งผลงานเข้าประกวด

ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ประเภทของผลงาน
– จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสื่อผสม ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุ ในรูปแบบรูปธรรม (Realistic) หรือ ศิลปะรูปลักษณ์ (Figurative art)

– ส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น ขนาดไม่เกิน 2 x 2 เมตร

รางวัลการประกวด

  • รางวัลช้างเผือก 1 รางวัล รางวัลละ 1,000,000 บาท
  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 500,000 บาท
  • รางวัล CEO Award 1 รางวัล รางวัลละ 250,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
  • รางวัลชมเชย 12 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

ติดตามข่าวการประกวดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/TheWhiteElephantArtAward

ดังนั้น ท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ สามารถเริ่มสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามหัวข้อการประกวดดังกล่าว เพื่อเตรียมส่งเข้าร่วมประกวดได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ thaiartnews.com ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในการสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้


ที่มาข่าวประกวด : https://www.facebook.com/TheWhiteElephantArtAward