Adobe เชิญสร้างสรรค์งานภาพถ่ายและวีดีโอ ชิงเงินรางวัล 1,000 US. และสิทธิพิเศษฟรีสมาชิก Adobe Creative Cloud!

Adobe X NCT Jaemin

สวัสดีทุกท่าน วันนี้มีข่าวกิจกรรมดี ๆ จากเว็บไซต์ Adobe.com ซึ่งได้จัดกิจกรรม Adobe X NCT Jaemin เชิญชวนทุกท่านฝึกใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop และ Premiere Pro ในการตกแต่งภาพถ่ายและวีดีโอตามคำแนะนำของศิลปิน NCT Jaemin ซึ่งท่านสามารถดาวส์โหลดไฟส์ภาพถ่ายและไฟส์วีดีโอของศิลปิน NCT Jaemin ได้จากเว็บไซต์ Adobe เพื่อนำมาใช้ฝึกการใช้เทคนิคต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้สร้างสรรค์ผลงานสำหรับส่งเข้าประกวดในครั้งนี้

ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ (1 รางวัล)
• เงินสด 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินบาท)
• ฟรีสมาชิก Adobe Creative Cloud สำหรับแอปทั้งหมด เป็นระยะเวลา 12 เดือน มูลค่า 635 ดอลลาร์สหรัฐ 

รางวัลรองชนะเลิศ (10 รางวัล)
• ฟรีสมาชิก Adobe Creative Cloud สำหรับแอปทั้งหมด เป็นระยะเวลา 6 เดือน มูลค่า 159 ดอลลาร์สหรัฐ

ระยะเวลาส่งผลงาน – วันที่ 24 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564


ดาวส์โหลดโปรแกรม

  1. โปรแกรมที่ต้องใช้งาน คือ Adobe Photoshop และ Premiere Pro สำหรับท่านที่ยังไม่มีโปรแกรมดังกล่าว สามารถดาวส์โหลดโปรแกรมมาทดลองใช้งานได้ฟรีตามลิงค์ด้านล่าง

ดังนั้น ท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ สามารถเริ่มสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป