ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 10 “ศิลป์ ธรรม นำนวัต” รับสมัคร 28-29 มี.ค. 65

ประกวดจิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 10

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการจัดประกวดงานศิลปะที่น่าสนใจมาฝากทุกท่าน คือ การประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 10 “ศิลป์ ธรรม นำนวัต”

รายละเอียด

หัวข้อการประกวด

“ศิลป์ ธรรม นำนวัต ( Art and Dharma Leading to Innovation )”

เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประกวดได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกถึงแก่นหลักของแนวความคิดในการทำงานทุกชนิด ที่สำคัญมากกว่านวัตกรรม โดยหมายรวมถึงความซาบซึ้งในความดี ความงาม ความจริง การตระหนักรู้ในความจริงอันประเสริฐ ซึ่งจะเป็นเครื่องนำทางไปสู่การพัฒนาผู้คน สังคม ตลอดจนประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้าด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคต่อไปเปิดโอกาสให้แสดงความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ ศิลป์ ธรรม นำนวัต หมายถึง “ความดี ความงาม ความจริง เป็นศิลป์และธรรม เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้คน สังคม ตลอดจนประเทศชาติ ซึ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่านวัตกรรม ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้เกิดขึ้นต่อไป”

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน

1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา
2. ศิลปิน
3. ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

งื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด

ส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 ชิ้น ต้องเป็นผลงาน 2 มิติ บนผืนผ้าใบ พร้อมจัดแสดง ขนาดไม่เกิน 180 ซ.ม. รวมกรอบ (ถ้ามี) มีความหนาจากพื้นผิว หรือผ้าใบไม่เกิน 5 ซ.ม. น้ำหนักไม่เกิน 25 ก.ก. ผ่านเทคนิคสีอะคริลิค สีน้ำมัน หรือสื่อผสมอื่นๆ (สื่อเคลื่อนไหว ศิลปะจัดวาง และประติมากรรม ไม่สามารถเข้าร่วมการประกวดได้)

รางวัล

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1เงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจำนวน 1 รางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2เงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจำนวน 1 รางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจำนวน 1 รางวัล
รางวัลชมเชยเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจำนวน 3 รางวัล

กำหนดการ

รับสมัครและส่งผลงาน28 – 29 มีนาคม 2565 (เวลา 09.00 – 17.00 น.)
คัดเลือกและตัดสิน31 มีนาคม 2565
ประกาศผลการตัดสิน4 เมษายน 2565 (ทางเว็ปไซต์ และ เฟซบุ๊ก Asia Plus Art Contest )
นิทรรศการแสดงผลงานTBC

สถานที่ส่งผลงานเข้าประกวด
(ทุกภูมิภาค เปิดรับสมัครและส่งผลงาน วันที่ 28 – 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 – 17.00 น.)

  • ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชั้น 12A เลขที่ 173 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ
  • ภาคเหนือ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ. ห้วยแก้ว ต. สุเทพ อ.เมือง จ. เชียงใหม่ ติดต่อ อ.พงศ์ศิริ คิดดี โทร.084-019-2483
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต. ขามเรียง อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม ติดต่อ อ.ตนุพล เอนอ่อน โทร.081-799-9255
  • ภาคใต้ Patani Artspace & Patani Contemporary Art Gallery เลขที่ 17/7 หมู่1 ต.ดอน รัก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 94170 ติดต่อ อ.เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ โทร.086-961-8947

ดูรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติม

https://www.asiaplus.co.th/artcontest/