สร้างสรรค์งาน Digital Art จำหน่ายบนตลาด NFT ART

ขายภาพ nft art

NFT ART เป็นกระแสที่มาแรงที่สุดในปีนี้ ของวงการศิลปะในเมืองไทยและทั่วโลก เป็นการปฎิวัติรูปแบบการจำหน่ายผลงานศิลปะสู่รูปแบบใหม่ที่มีอิทธิพลที่สุดในปี 2021

ในปัจจุบันศิลปินรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบดิจิตอล ( Digital Art ) มากยิ่งขึ้น จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อาร์ตต่าง ๆ ทำให้ผลงานศิลปะ เช่น ภาพวาดจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิค สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นในปัจจุบันจึงมีศิลปินและนักออกแบบจำนวนนมาก ประสบความสำเร็จในเรื่องรายได้และมีชื่อเสียงจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบ Digital Art

งานศิลปะ Digital Art กับ NFT ART

ผลงานศิลปะ Digital Art กับ ตลาดศิลปะ NFT ART เป็นความลงตัวที่สุดของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น งานภาพวาดจากโปรแกรม Photoshop / Clip Studio Paint หรือการสร้างสรรค์งาน 3 มิติ จากโปรแกรม 3D MAX เป็นต้น เพราะท่านสามารถนำผลงานศิลปะที่สร้างขึ้นซึ่งอยู่ในรูปแบบ Digital File เหล่านี้ นำไปวางจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ nft art marketplace ต่าง ๆ ได้ทันที

ผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบ  image, video, audio, or 3D art สามารถบันทึกไฟส์เหล่านี้เพื่อส่งจำหน่ายได้ คือ JPG, PNG, GIF, SVG, MP4, WEBM, MP3, WAV, OGG, GLB, GLTF.

แนวทางการสร้างผลงาน Digital Art เพื่อตลาด NFT ART

  • ไม่ลอกเลียนแบบผลงานศิลปะของผู้อื่น
  • ผลงานมีเอกลักษณ์ของศิลปินชัดเจน
  • เรื่องราวในผลงานควรเป็นเรื่องราวสากล เพราะเราจำหน่ายผลงานผ่านระบบออนไลน์ มีผู้ซื้อผลงานจากทั่วโลก

ดังนั้น ศิลปินท่านใดที่สร้างงานศิลปะแนว Digital Art ท่านไม่ควรพลาดนำผลงานศิลปะของท่านขึ้นไปจำหน่ายยังตลาด NFT ART ซึ่งเป็นตลาดงานศิลปะใหม่ล่าสุดบนโลกออนไลน์ ที่ได้รับการพูดถึงมากที่สุดในปี 2021