ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Hope for a better life” หมดเขต 31 สิงหาคม 2565

ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย

ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นความยาว 90 วินาที เกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ภายใต้แนวคิด “Hope for a better life” เพื่อให้ความรู้ประชาชน เนื่องในวันมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลก (World Lymphoma Awareness Day)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ในแง่ของการรักษา การดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นในวงกว้าง ทั้งนี้โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ถือว่าเป็นมะเร็งที่พบได้อันดับ 1 ในมะเร็งทางระบบโลหิตวิทยา โดยในประเทศไทย มีผู้ป่วยรายใหม่กว่า 7,000 รายต่อปี ทั้งนี้ อุบัติการณ์ของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน Non-Hodgkin lymphoma (NHL) จะสูงขึ้นตามอายุ และปัจจุบันสามารถพบได้ในกลุ่มคนอายุน้อยได้มากขึ้นอีกด้วย โดยเพศชายพบบ่อยมากกว่าเพศหญิง สำหรับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด ฮอดจ์กิน Hodgkin lymphoma (HD) จะพบบ่อยในช่วงอายุ 20-30 ปี โดยในปัจจุบันยังไม่สามารถบอกสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทุกรายได้อย่างชัดเจน

กำหนดการ

  • ส่งผลงาน วันนี้ – วันที่ 31 สิงหาคม 2565
  • ตัดสินผลงานวันที่ 10 กันยายน 2565
  • ประกาศผลรับรางวัล ในงาน “ปาฏิหาริย์-เปลี่ยนมะเร็ง-ให้เป็นสุข : Miracle is all AROUND ครั้งที่ 8” ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 12.30-16.00 น.

รางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น

  • รางวัลชนะเลิศ รางวัลเงินสด 50,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ
  • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ

    ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย สนใจส่งผลงานประกอบด้วยใบสมัคร สำเนาประจำบัตรประชาชน บัตรประจำตัวตัวนิสิต นักศึกษา ของสมาชิกในทีม สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ตามลิงค์ https://forms.gle/vUwKoiH2GUbJVo4q8

กติกาการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น 90 วินาที

1. ผู้เข้าประกวดสามารถตั้งชื่อเรื่องตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับหัวข้อ (Theme)

2. การผลิตภาพยนตร์สั้นของทีมผู้เข้าร่วมประกวด ต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และดำเนินการผลิตเองทั้งหมด

3. ผลงานภาพยนตร์สั้นจะต้องใส่โลโก้ของโครงการฯ ในตอนท้ายเรื่อง (ห้ามใช้ภาพ อุปกรณ์ประกอบฉากหรือเพลงที่มีลิขสิทธิ์)

4. ไม่จำกัดจำนวนผู้ร่วมทีม (เน้นความสมบูรณ์แบบมากที่สุด)

6. ผู้ส่งผลงานจะต้องออกแบบและผลิตโปสเตอร์ขนาด A3 (11.7×16.5 นิ้ว) จำนวน 1 รูปแบบ พร้อมเขียนเรื่องราว Concept ที่ได้นำเสนอในด้านหลังของผลงาน

7. ผู้ส่งผลงานจะต้องส่งผลงานภาพยนตร์สั้นฉบับเต็มคุณภาพ (Quality) 720p ขึ้นไปในรูปแบบไฟล์ .MPEG4 หรือ .AVI ที่สามารถเผยแพร่ได้ ทั้งในรูปแบบโทรทัศน์สาธารณะและโรงภาพยนตร์ได้ พร้อมไฟล์โปสเตอร์ในรูปแบบไฟล์ .jpeg ขนาดจริง (A3 11.7×16.5 นิ้ว) โดย Download ลงใน Google drive แล้วส่ง Link มาที่ ThaiLymphoma@gmail.com

8. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นผู้รับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง คลิป วีดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน โดยไม่ละเมิดกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา และมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาอย่างชัดเจน

9. ไม่อนุญาตให้นำผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในเวทีอื่นๆ หรือผลงานที่เคยนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะชนในรูปแบบสื่อการสอน CD/DVD / เว็ปไซต์ / สื่อวิทยุ / สื่อโทรทัศน์ เข้าร่วมประกวดอีกหากคณะกรรมการสืบทราบ จะถูกตัดตัดสิทธิ์จากรางวัล และเรียกคืนทันที

10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

11. ผู้เป็นคณะกรรมการ และผู้มีส่วนร่วมในโครงการ ไม่มีสิทธิ์ในการร่วมส่งผลงานเข้าประกวด และรับรางวัลใดใด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ธนิษฐา วิทยานนท์ ประชาสัมพันธ์โครงการ

Tel / 086-9935744 : email / tanithav@gmail.com