ประกวดผลงานคอนเทนต์ ท่องเที่ยวไทย ภาพถ่าย หรือ วีดีโอ “Travel Content Contest” โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : หมดเขต 15 มิถุนายน 2564

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการจัดประกวดภาพถ่ายและวีดีโอที่น่าสนใจมาฝาก คือ ประกวดผลงานคอนเทนต์ ท่องเที่ยวไทย ภาพถ่าย หรือ วีดีโอ Travel Content Contest ภายใต้หัวข้อ ” แชร์มุมมองใหม่ของการท่องเที่ยว “ ซึ่งเป็นการจัดงานประกวดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)และมหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.)

ข้อกำหนดการส่งผลงานเข้าประกวด

ผู้ส่งผลงาน
– ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ
– สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดฯ ได้ทั้ง 2 ประเภท คือ ภาพถ่ายและวีดิโอ โดยไม่จำกัดจำนวนผลงาน

สร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อ

  • แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม
  • แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ
  • แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย

กำหนดส่งผลงาน

  • วันนี้ – 15 มิถุนายน พ.ศ.2564

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดทางเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/travelcontentcontest
2. อัปโหลดผลงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook โดยเปิดเป็นสาธารณะพร้อมระบุ คำอธิบาย ต่อไปนี้
1) คำบรรยาย “เรื่องเที่ยวดีๆ ที่อยากบอกต่อ” พร้อมชื่อสถานที่และจังหวัดของแหล่งท่องเที่ยวที่นำเสนอในภาพถ่าย หรือ คลิปวิดีโอ
2) ติด #travelcontentcontest #AmazingThailand
3. นำลิงค์ภาพถ่าย หรือ คลิปวิดีโอที่อัปโหลดตามข้อ 2. ใส่ในแบบฟอร์มการสมัครบนเว็บไซต์ www.tourismthailand.org/travelcontentcontest

รางวัลการประกวด

ประเภทภาพถ่าย จำนวน 12 รางวัล ประกอบด้วย

• รางวัลยอดเยี่ยม (Excellent Awards) จำนวน 9 รางวัล
1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 3 รางวัล (รางวัลที่ 1, 2 และ 3)
2. แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ 3 รางวัล (รางวัลที่ 1, 2 และ 3)
3. แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย 3 รางวัล (รางวัลที่ 1, 2 และ 3)
• รางวัลยอดนิยม (Popular Awards) จำนวน 3 รางวัล
1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 1 รางวัล
2. แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ 1 รางวัล
3. แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย 1 รางวัล

ประเภทคลิปวิดีโอ จำนวน 12 รางวัล ประกอบด้วย

• รางวัลยอดเยี่ยม (Excellent Awards) จำนวน 9 รางวัล
1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 3 รางวัล (รางวัลที่ 1, 2 และ 3)
2. แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ 3 รางวัล (รางวัลที่ 1, 2 และ 3)
3. แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย 3 รางวัล (รางวัลที่ 1, 2 และ 3)
• รางวัลยอดนิยม (Popular Awards) จำนวน 3 รางวัล
1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม 1 รางวัล
2. แหล่งท่องเที่ยวโครงการพระราชดำริ 1 รางวัล
3. แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและการผจญภัย 1 รางวัล

อ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ : https://travelcontentcontest.com/

ชมคลิปวีดีโอการแถลงข่าวการประกวด

ดังนั้นท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ สามารถเริ่มสร้างสรรค์ผลงานวีดีโอและภาพถ่าย เพื่อส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ได้แล้ว thaiartnews.com ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดครั้งนี้


ที่มาข้อมูลและภาพ : https://travelcontentcontest.com/
บทความ : thaiartnews.com