การประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ SACICT Award 2021 “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” ชิงรางวัลกว่า 7 แสนบาท : หมดเขต 30 มิถุนายน 2564

ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen -

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการจัดประกวดงานออกแบบแฟชั่น และเครื่องแต่งกายมาฝากทุกท่าน คือ การประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ SACICT Award 2021 “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” ซึ่งจัดการประกวดโดย ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ( องค์การมหาชน ) โดยมีเงินรางวัลรวมกว่า 700,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและมีโอกาสเข้าสู่วงการแฟชั่นชั้นนำของเมืองไทย

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด

ารประกวด SACICT Award 2021 ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” ใน 4 ภูมิภาค เน้นการนำผ้าไทยมาออกแบบ ตัดเย็บเป็นชุดเครื่องแต่งกายที่เหมาะกับ lifestyle ของคนในแต่ละ Generation และสามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวัน
แบ่งผลงานการออกแบบการประกวด เป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ 

  1. Baby Boomer ชุดผ้าไทยสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 57-75 ปี 
  2. Generation X ชุดผ้าไทยสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 41-56 ปี 
  3. Generation Y ชุดผ้าไทยสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 25-40 ปี 
  4. Generation Z ชุดผ้าไทยสำหรับผู้ที่มีอายุระหว่าง 9-24 ปี 

แบ่งประเภทของการประกวดออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ประเภท “บุคคลทั่วไป”
1.บุคคลทั่วไป (ส่งประกวดได้ทุก Gen ยกเว้น Gen-Z)
2.ส่งในลักษณะบุคคล หรือ เป็นทีม จำกัดไม่เกินทีมละ 3 คน กรณีส่งเป็นทีม สมาชิกในทีมจะต้องอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน 2 ใน 3 ของจำนวนสมาชิก โดยภูมิภาคในการประกวดผลงาน จะยึดตามที่อยู่ในบัตรประชาชนของผู้สมัครเข้าประกวดเป็นหลัก
3.ไม่จำกัดว่าเคยมีผลงานออกแบบ หรือมีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองมาก่อน
4.ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องไม่เคยผ่านการประกวดมาก่อน หรือเป็นผลงานลอกเลียนจากที่ใด
5.สัญชาติไทย

2. ประเภท “นิสิต/นักศึกษา”
1.นิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
2.ส่งในลักษณะบุคคล หรือ เป็นทีม จำกัดไม่เกินทีมละ 3 คน กรณีส่งเป็นทีม สมาชิกในทีมจะต้องศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาเดียวกันเท่านั้น โดยภูมิภาคในการประกวดผลงาน จะยึดตามที่อยู่ของสถาบันการศึกษาของผู้สมัครเข้าประกวดเป็นหลัก
3.ไม่จำกัดว่าเคยมีผลงานออกแบบ หรือมีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองมาก่อน
4.ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องไม่เคยผ่านการประกวดมาก่อน หรือเป็นผลงานลอกเลียนจากที่ใด
5.สัญชาติไทย

กำหนดการส่งผลงานเข้าประกวด

  • เปิดรับสมัครเข้าโครงการ ผ่านเว็บไซต์ https://www.sacictaward2021.com/ ( สมัครผ่านช่องทางนี้เท่านั้น) ในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2564

อ่านรายละเอียดข้อมูลการประกวดทั้งหมดได้ที่
https://www.sacictaward2021.com/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
084-424-7464 , 063-064-4388


ดังนั้นนักออกแบบท่านใดที่สนใจส่งผลงานการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกายเข้าประกวดในครั้งนี้ สามารถเริ่มออกแบบเพื่อส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป thaiartnews.com ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลการประกวดในครั้งนี้


ที่มาข้อมุลและภาพ : https://www.sacictaward2021.com/
บทความ : thaiartnews.com