ประกวดคลิป VDO หัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข” หมดเขต 31 สิงหาคม 2564

ประกวดคลิปวีดีโอ เส้นทางสรา้งความสุข

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการประกวดคลิปวีดีโอที่น่าสนใจมาฝากทุกท่าน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่ชื่นชอบการทำคลิปวีดีโอ จะได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถในด้านการผลิตคลิปวีดีโอและความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการประกวดคลิปวีดีโอในครั้งนี้

กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO หัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานการประกวด
เยาวชนระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

รูปแบบกิจกรรม
จัดทากิจกรรมการประกวด Clip VDO ให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ส่งผลงาน Clip VDO ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที ในหัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข” โดยแนวคิดในการจัดทำคลิปวิดีโอและเนื้อหาที่นำเสนอจะต้องกระตุ้นให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เห็นถึงความสาคัญของระบบการขนส่งทางราง และสื่อให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีของระบบขนส่งทางราง.

เนื้อหาที่นำเสนอ
แนวคิดในการจัดทำคลิปวิดีโอและเนื้อหาที่จัดทำจะต้องกระตุ้นให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เห็นถึงความสาคัญและข้อดีของระบบการขนส่งระบบราง และสร้างความเชื่อมั่นและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ของระบบขนส่งทางรางในสายตาประชาชน อาทิ เช่น ระบบรางคือการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดปัญหาการจราจร เชื่อมต่อการเดินทางทั่วประเทศ เป็นต้น

.ระยะเวลาการประกวด
●การรับสมัครผลงาน ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2564
●คณะกรรมการตัดสินผลงาน 6 – 10 กันยายน 2564
●ประกาศผลและมอบรางวัล 15 กันยายน 2564
●เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ (เผยแพร่หลังประกาศผลและมอบรางวัล) กันยายน 2564.

รางวัลการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
4. รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 2 รางวัล.

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0-2618-7781-4 หรือ 086-3419978

อ่านรายละเอียดและดาวส์โหลดใบสมัคร
https://www.drt.go.th/public-relations/pronouce64061500

ดังนั้น ท่านใดที่สนใจส่งผลงานคลิปวีดีโอเข้าประกวดในครั้งนี้ สามารถเริ่มสร้างสรรค์ผลงานได้แล้วตั้งแต่บัดนี้


ที่มาภาพและข้อมูล : https://www.drt.go.th/public-relations/pronouce64061500