Proportional Scale Divider เครื่องมือเทียบสัดส่วน

Proportional Scale Divider

สวัสดีเพื่อน ๆ ทุกท่านที่ชื่นชอบการวาดภาพเหมือนทุกท่าน วันนี้จะมาแนะนำเครื่องมือสำหรับใช้ในการเปรียบเทียบสัดส่วนของภาพถ่ายบุคคล เพื่อนำไปวาดขยายตามขนาดสัดส่วนภาพที่ต้องการ ซึ่งนิยมนำมาใช้งานในการวาดภาพเหมือนบุคคล เพราะช่วยให้สามารถเปรียบเทียบสัดส่วนต่าง ๆ ของใบหน้าได้ง่ายยิ่งขึ้น เครื่องมือมีชื่อเรียก คือ Proportional Scale Divider ซึ่งเป็นที่นิยมใช้งานของศิลปินในต่างประเทศ

Proportional Scale Divider มีลักษณะอย่างไร

ทำไมท่านควรใช้ Proportional Scale Divider ในการขยายภาพวาด

  • สามารถใช้เครื่องมือช่วยในการเปรียบเทียบสัดส่วนต่าง ๆ บนภาพถ่ายบุคคลหรือใบหน้าบุคคลได้แม่นยำมากขึ้น
  • สามารถกำหนดขนาดสัดส่วนการขยายภาพวาดได้
  • ร่างภาพได้รวดเร็วและมีความแม่นยำ

คลิปวีดีโอการใช้งาน Proportional Scale Divider

สามารถซื้อ Proportional Scale Divider ได้ที่ไหนบ้าง

จากการค้นหาข้อมูลจาก Internet ในขณะนี้ พบว่าเครื่องมือ Proportional Scale Divider ยังไม่มีวางจำหน่ายในร้านค้าต่าง ๆ ในเมืองไทย ท่านใดที่ต้องการใช้งานสามารถสั่งซื้อเครื่องมือ Proportional Scale Divider ได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นสินค้าที่ส่งเข้ามาจากต่างประเทศ

ดังนั้น ท่านที่ฝึกวาดภาพเหมือน ไม่ควรพลาดการใช้เครื่องมือ Proportional Scale Divider ในการเปรียบเทียบสัดส่วนต่าง ๆ ของใบหน้าบุคคลจากภาพถ่าย หรือนำมาใช้เปรียบเทียบสัดส่วนของภาพต่าง ๆ ก็จะช่วยให้ท่านสามารถร่างภาพได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น