ประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ INFOGRAPHIC หัวข้อ “รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19” โดย บริษัท บริดจ์ ไนน์ จำกัด : หมดเขต 24 มิ.ย.2564

ประกวดออกแบบ 2564

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการจัดประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ INFOGRAPHIC หัวข้อ “รณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19” สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดงานประกวดโดย บริษัท บริดจ์ ไนน์ จำกัด เพื่อชิงทุนการศึกษารวมกว่า 15,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

ต้องแนบเอกสารประกอบการส่งผลงาน ดังนี้

 • ใบสมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา
 • สำเนาบัตรนักศึกษาผู้สมัคร
  (กรณีไม่มีบัตรนักศึกษาให้แนบเอกสารการลงทะเบียนเรียนจากสถาบันต้นสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563)

ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 มิถุนายน 2564

ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับรางวัล
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 ทาง https://www.facebook.com/B9MEDIATH

รายละเอียดการส่งผลงาน

 • ผลงานการออกแบบสื่ออินโฟกราฟิค ( Infographic ) 1 ชิ้นงาน ออกแบบ โดยใช้โปรแกรมทางด้านการออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์เท่านั้น  ขนาด A 4 (21.0 X 29.7 ชม.) แนวตั้ง โดยต้องมีชื่อเครดิตหน่วยงาน“CR.B9MEDIA” อยู่ด้านท้ายผลงานจะต้องแนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพเพื่อนำมาจัดพิมพ์ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการ ประกอบด้วย  
  • ไฟล์กราฟิคประเภท vector ที่ Create Outline แล้ว ใช้โหมดสี RGB  
  • ไฟล์รูปภาพนามสกุล PDF และ Jpeg ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 DPI จำนวน 2 ไฟล์

วิธีส่งผลงาน
ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการสมัคร และผลงานทั้งหมดในรูปแบบ Zip ไฟล์ หรือฝากลิ้งค์ไฟล์ โดยกำหนดชื่อ Folder เป็นชื่อผู้ส่งผลงานการประกวด ส่งมาไปที่ E-mail : b9mediath@gmail.com

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก บจก.บริดจ์ ไนน์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก บจก.บริดจ์ ไนน์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก บจก.บริดจ์ ไนน์
 • รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรจาก บจก.บริดจ์ ไนน์ พร้อมของรางวัล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/b9mediath


ที่มาภาพและข้อมูล : https://www.facebook.com/b9mediath
บทความ : thaiartnews.com