ประกวดหนังสั้น CCCL Film Festival 2021 หัวข้อ สานสันติสู่ธรรมชาติ (Making Peace with Nature) : หมดเขต 24 กันยายน 2564

CCCL Film Festival

สวัสดีทุกท่าน thaiartnews.com มีข่าวการประกวดหนังสั้นที่น่าสนใจมาฝากทุกท่าน คือ ประกวดหนังสั้น CCCL Film Festival 2021 มีเงินรางวัลรวมมูลค่า 190,000 บาท

รายละเอียด

ผู้มีสิทธิ์ส่งปลงานเข้าประกวด
เยาวชนและบุคคลทั่วไป

เทศกาลหนังสั้นโลกป่วย เราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) ขอเชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไปส่งผลงานหนังสั้นที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้หัวข้อ “สานสันติสู่ธรรมชาติ (Making Peace with Nature)” ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจะได้จัดแสดงในเทศกาลหนังสั้นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนและได้รับพิจารณาชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 190,000 บาท โดยในปีนี้เทศกาลแบ่งการประกวดหนังสั้นออกเป็น 2 สาขา ได้แก่

หัวข้อการประกวด
“สานสันติสู่ธรรมชาติ (Making Peace with Nature)” 

แบ่งการประกวดหนังสั้นออกเป็น 2 สาขา ได้แก่
1. หนังสารคดี (documentary)
2. หนังสั้นประเภทอื่น ๆ (non-documentary) 

ส่งหนังสั้นเข้าประกวดได้ที่เว็บไซต์

 www.filmfreeway.com/ccclfilmfestival

วันกำหนดส่งหนังสั้น

ผู้สมัครสามารถส่งหนังสั้นเข้าเทศกาลได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 ทางเว็บไซต์ FilmFreeway ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ทางเทศกาลใช้สำหรับรับสมัครหนังสั้น โดยการรับสมัครหนังสั้นจะแบ่งออกเป็น 3 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1: เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 –  31 กรกฎาคม 2564
วันกำหนดส่ง (Early Deadline): 31 กรกฎาคม 2564
ค่าสมัคร: ไม่มีค่าสมัคร

รอบที่ 2: เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 –  31  สิงหาคม 2564
วันกำหนดส่งรอบที่ 2 (Regular Deadline):  31  สิงหาคม 2564
ค่าสมัคร: 5 ดอลลาร์ (ประมาณ 150 บาท)
ค่าสมัครสำหรับนักเรียนและนักศึกษา: ไม่มีค่าสมัคร

รอบที่ 3: เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 –  24 กันยายน 2564
วันกำหนดส่งรอบสุดท้าย (Final Deadline) – 24 กันยายน 2564
ค่าสมัคร: 10 ดอลลาร์ (ประมาณ 300 บาท)
ค่าสมัครสำหรับนักเรียนและนักศึกษา: ไม่มีค่าสมัคร


หากส่งหลังจากวันที่  24 กันยายน 2564 เวลา 23:59 น. จะไม่ได้รับการพิจารณา หากท่านมีปัญหาในการสมัครผ่าน FilmFreeway ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ submissions@ccclfilmfestival.com

ประกาศผล :
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ( ผู้ส่งผลงานจะได้รับทราบผลการประกวดทาง E-Mail ที่สมัครส่งผลงาน)

ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก
-จัดแสดงในเทศกาล CCCL Film Festival ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน

คุณสมบัติของหนังสั้น

 1. หนังสั้นที่ส่งเข้าร่วมประกวดในเทศกาลต้องผลิตขึ้นในประเทศไทยหรือในประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กัมพูชา, ติมอร์ตะวันออก, อินโดนเซีย, ลาว, มาเลเซีย, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์, บูรไน, สิงคโปร, และเวียดนาม)
 2. หนังสั้นจะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศภายใต้หัวข้อ “สานสันติสู่ธรรมชาติ (Making Peace with Nature)”
 3. จำกัดความยาวของหนังไม่เกิน 15 นาที
 4. หนังสั้นจะต้องผลิตหลังจากวันที่ 31 พฤษภาคม 2563
 5. หนังสั้นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยจะต้องมีซับไตเติ้ลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

การแข่งขันประกวดหนังสั้นและรางวัล

การประกวดหนังสั้นจะถูกตัดสินโดยนักวิจารณ์หนัง คนทำหนังและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 สาขา

1. ประเภทสารคดี (เฉพาะหนังสั้นที่ผลิตในประเทศไทย)

 1. รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 2. รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 3. รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 4. รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร

2. ประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สารคดี เช่น หนังฟิคชั่น หนังทดลอง เป็นต้น (เฉพาะหนังสั้นที่ผลิตในประเทศไทย)

 1. รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 2. รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 3. รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 4. รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร

เงื่อนไขการสมัคร

 1. ผลงานภาพยนตร์ที่ส่งเข้าเทศกาลจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หากมีการละเมิดเกิดขึ้น ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 2. Link หนังสั้นที่ผู้สมัครส่งให้ทางเทศกาลพิจารณานั้นจะต้องสามารถรับชมได้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564
 3. ผู้สมัครสามารถส่งหนังสั้นที่ยังไม่สมบูรณ์ให้เทศกาลพิจารณาได้ กรุณาระบุว่าหนังสั้นไม่สมบูรณ์ตรงส่วนใด เช่น ยังไม่ได้ผสมเสียง เป็นต้น โดยผู้สมัครจะต้องแจ้งให้เทศกาลทราบเมื่อหนังเสร็จสมบูรณ์แล้ว อย่างไรก็ตาม ทางเทศกาลขอแนะนำให้ผู้สมัครส่งหนังเฉพาะเวอร์ชั่นที่เสร็จสมบูรณ์แล้วให้เทศกาล
 4. CCCL Film Festival ไม่สามารถให้ฟีดแบกหรือความคิดเห็นต่อผู้สมัครที่ส่งหนังสั้นเข้าเทศกาล
 5. หากได้รับการคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องนำส่งไฟล์ภาพยนตร์สำหรับฉายและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้กับเทศกาลภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564
 6. ผู้สมัครยินยอมให้เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) สามารถใช้ภาพนิ่ง ตัวอย่าง วิดีโอส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสั้นในการประชาสัมพันธ์เทศกาลและกิจกรรมของเทศกาล รวมถึงอนุญาตให้ CCCL Film Festival จัดแสดงผลงานหนังสั้นในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CCCL Film Festival หรือในกิจกรรมเพื่อการศึกษา
 7. หากหนังสั้นผ่านการคัดเลือก ผู้สมัครอนุญาตให้เทศกาลหนังสั้นโลกป่วยเราต้องเปลี่ยน (CCCL Film Festival) จัดแสดงผลงานหนังสั้นในกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ CCCL Film Festival หรือในกิจกรรมเพื่อการศึกษา
 8. เทศกาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการสมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.ccclfilmfestival.com/
https://www.facebook.com/ccclfilmfest/

ดังนั้น ท่านที่สนใจส่งผลงานหนังสั้นเข้าประกวด สามารถเริ่มสร้างสรรค์ผลงานหนังสั้นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ที่มาภาพและข้อมูล : https://www.ccclfilmfestival.com/
บทความ : thaiartnews.com