ผลการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 10

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวประกาศผลการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “ ศิลป์ ธรรม นำนวัต ” (Art and Dharma Leading to Innovation) จัดโดย บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดข่าว

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “ ศิลป์ ธรรม นำนวัต ” (Art and Dharma Leading to Innovation) โดยมีคณะกรรมการ อาทิ ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (กลาง), ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง(3จากขวา),ศาสตราจารย์เมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์(2จากขวา) ,ศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร(3จากซ้าย) ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ (2จากซ้าย), อาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ (ซ้ายสุด) และดร.พัชร สุระจรัส (ขวาสุด) ให้เกียรติเข้าร่วมการตัดสินในครั้งนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง

ผลงาน “ Waste in Space” ของ คุณชัยชนะ ลือตระกูล

การจัดแสดงนิทรรศการ

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลและได้รับเลือกให้ร่วมแสดง
จัดแสดงระหว่าง วันที่ 3 กรกฏาคม- 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565
ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพ ฯ

thaiartnews.com ขอแสดงความยินดีกับศิลปินที่ได้รับรางวัลและได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงผลงานในครั้งนี้ทุกท่าน