เช่าโปรแกรม Adobe Creative Cloud 2023

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ THAIARTNEWS.COM จะมาแนะนำชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud 2023 และวิธีเช่าโปรแกรม Adobe Creative Cloud 2023 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่กำลังจะเช่าโปรแกรม adobe ในการทำงานด้านต่าง ๆ

เช่าโปรแกรม Adobe Creative Cloud 2023 คืออะไร

Adobe Creative Cloud คือ การเช่าโปรแกรมจากบริษัท Adobe ที่คุ้มค่ามากที่สุด ท่านจะได้รับสิทธิ์ใช้งานโปรแกรมจากบริษัท Adobe ทั้งหมด รวมมากกว่า 20 โปรแกรม เช่น Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro,Adobe Express and Acrobat Pro เป็นต้น

Adobe Creative Cloud 2023 ประกอบด้วยโปรแกรม

 • Acrobat Pro
 • Photoshop
 • Illustrator
 • InDesign
 • Premiere Pro
 • After Effects
 • Lightroom
 • XD
 • Animate
 • LIghtroom Classic
 • Dreamweaver
 • Dimension
 • Audition
 • InCopy
 • Character Animator
 • Capture
 • Fresco
 • Bridge
 • Adobe Express
 • Premiere Rush
 • Photoshop Express
 • Media Encoder
 • Aero
 • Scan
 • Fill & Sign
 • Acrobat Reader

เช่าโปรแกรม Adobe Creative Cloud 2023 อย่างปลอดภัย

ปัจจุบันบริษัท Adobe ไม่มีการจำหน่ายโปรแกรมแบบใช้งานถาวร แต่จะเปิดให้ลูกค้าเช่าใช้งานโปรแกรมเท่านั้น ท่านสามารถเช่าใช้งานเพียง 1 เดือน หรือ เช่าใช้งานเป็นรายปี

แนะนำให้คุณเช่าโปรแกรมผ่านเว็บ Adobe โดยตรง ซึ่งเป็นวิธีการเช่าโปรแกรมที่ปลอดภัย ได้ใช้โปรแกรมถูกลิขสิทธิ์ของแท้แน่นอน และยังได้รับการอัปเดทโปรแกรมฟรีจากบริษัท Adobe ตลอดอายุการใช้งาน

เข้าสู่เว็บไซต์ Adobe.com


Adobe แบ่งประเภทของผู้เช่าโปรแกรมเป็น 4 ประเภท คือ

 • Individuals – เช่าใช้งานส่วนบุคคล
 • Creative Cloud for teams – เช่าใช้งานแบบทีม
 • Students and teachers – เช่าใช้งานแบบนักเรียน นักศึกษา ครู ซึ่งจะได้รับส่วนลดมากถึง 60%.
 • Creative Cloud for education – เช่าใช้งานแบบหน่วยงาน เช่น โรงเรียน มหาวิทยาลัย

ผู้เช่าทั้ง 4 ประเภท จะมีราคาเช่าโปรแกรมและเงื่อนไขการใช้งานโปรแกรมที่แตกต่างกัน

รูปแบบการเช่าโปรแกรม Adobe Creative Cloud

Adobe ได้แบ่งการเช่าโปรแกรมเป็น 2 รูปแบบ คือ

 1. เช่าใช้งานครั้งเดียว เพียง 1 เดือน
 2. เช่าใช้งานรายปี จำนวน 12 รอบบิล สามารถเลือกชำระเงินรายเดือน หรือ ชำระเงินรายปี
 • ชำระเงินรายเดือน : ชำระเงินค่าเช่า ทุก ๆ เดือน ตลอดอายุการเช่า 1 ปี ( ระบบจะหักเงินจากบัตรเครดิตทุก ๆ เดือน เพื่อชำระเงินค่าเช่าโปรแกรม )
 • ชำระเงินรายปี : ชำระเงินทั้งหมด เพื่อใช้งานจำนวน 1 ปี

วิธีชำระเงินค่าเช่าโปรแกรม Adobe Creative Cloud

 • ผู้เช่าทุกคนต้องมีบัตรเครดิต เพื่อใช้ชำระเงินค่าเช่าโปรแกรม

ดังนั้น ท่านที่ใช้โปรแกรมต่าง ๆ จากบริษัท Adobe ในการทำงาน เช่น ช่างภาพ นักออกแบบกราฟฟิก นักตัดต่อวีดีโอ ศิลปินดิจิตอลอาร์ต นักออกแบบเว็บไซต์ เป็นต้น ท่านควรเช่าโปรแกรม Adobe Creative Cloud จากเว็บไซต์บริษัท Adobe โดยตรง เพราะท่านจะได้ใช้โปรแกรมแท้อย่างแน่นอน และได้รับการอัปเดทฟรีตลอดอายุการใช้งาน