ประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ“แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 4 โดย มูลนิธิปันปัญญา : หมดเขต 31 สิงหาคม 2564

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการจัดประกวดวาดภาพระบายสี ในโครงการ “ แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้ ” ปี 4 จัดงานประกวดโดย มูลนิธิปันปัญญา เพื่อชิงเงินทุนการศึกษาและของรางวัล กว่า 50,000 บาท

.
คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
นักเรียนในระดับชั้น ป.4 – ป.6 และ ม.1-ม.3
หมายเหตุ : สามารถส่งได้ทั้งในนามโรงเรียน และ ในนามบุคคล

หัวข้อการประกวดวาดภาพ
นักเรียนในระดับชั้น ป.4 – ป.6 : กำหนดให้ระบายสีด้วยสีไม้
หัวข้อการประกวดวาดภาพ ดังนี้
1) หัวข้อ “เยาวชนไทยคิดดี มีจิตอาสา”
2) หัวข้อ “วัฒนธรรมประเพณีไทย เด็กไทยร่วมใจสืบสาน”
3) หัวข้อ “เด็กไทย ใจพอเพียง”

นักเรียนในระดับชั้น ม.1-ม.3 : กำหนดให้ระบายสีด้วยสีชอล์ค
หัวข้อการประกวดวาดภาพ ดังนี้
1)หัวข้อ “5ปี มูลนิธิปันปัญญา รวมพลังอาสาสร้างสรรค์สังคม”
2)หัวข้อ “เด็กไทยร่วมส่งกำลังใจ สู้ภัยโควิด”
3)หัวข้อ “เด็กไทย ใส่ใจรัก(ษ์)สิ่งแวดล้อม”

กติกาประกวด
1. ให้ผู้เข้าร่วมการประกวด จินตนาการและวาดภาพระบายสีในหัวข้อดังกล่าวลงในกระดาษอาร์ต 100 ปอนด์ ขนาด A3 (42×29.7 cm.) ที่กำหนดให้โดยวาดภาพให้เต็มเนื้อที่กระดาษ ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถใช้สีประเภทสีไม้สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – ประถมศึกษาปีที่ 6) และประเภทสีชอล์ค สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3)
2. ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกใบสมัคร(ช่องทางออนไลน์) ให้ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมคำบรรยายแนวคิดของภาพวาดประมาณ 5 – 6 บรรทัด แนบมาพร้อมรูปถ่ายคู่ผลงานในแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ เพื่อรับเลขที่รหัสประจำตัวผู้ประกวด
3. จัดส่งรูปภาพทางไปรษณีย์ เขียนชื่อ-นามสกุล โรงเรียน หัวข้อที่วาด และเบอร์โทรศัพท์ด้านหลังภาพเพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับภายหลัง
4. ภาพที่วาดในการประกวดจะต้องสื่อถึงหัวข้อที่เลือกวาดภาพนั้น
5. ผลงานที่วาดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากตัวผู้เข้าประกวดเท่านั้น มิใช่ผลงานที่เคยมีอยู่แล้ว หากพบว่าเป็นผลงานที่คัดลอก จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดทันที
6. รูปแบบผลงานที่เข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยประกวดหรือได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน กรณีมีผลงานชนะการประกวดมาก่อน แล้วเป็นที่ประจักษ์ในภายหลังว่าเป็นผลงานที่ลอกเลียนมาจากผู้อื่น ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
7. ผู้เข้าร่วมการประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 1 ผลงาน ต่อหัวข้อเท่านั้น โดยผลงานเข้าประกวดได้รวมไม่เกินคนละ 3 ผลงานเท่านั้น หากได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
8. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
9. ผู้สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
10. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของมูลนิธิปันปัญญา

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/…/1BnjtF07UAmmeu31IMPn…/view…

การสมัคร
กรอกใบสมัครได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/34ArzWG4eKtjFQJp6 ให้ถูกต้องและครบถ้วน
ส่งผลงานได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 สิงหาคม 2564
ประกาศผล เดือนกันยายน

รางวัล
1) รางวัลชนะเลิศ 3 หัวข้อ หัวข้อละ ทุนการศึกษา 3,000 บาทและของที่ระลึก
2) รางวัลรองชนะเลิศ 3 หัวข้อ หัวข้อละ ทุนการศึกษา 2,000 บาทและของที่ระลึก
3) รางวัลชมเชย 3 หัวข้อ หัวข้อละ ทุนการศึกษา 1,000 บาทและของที่ระลึก

สถานที่ส่งผลงาน ส่งผลงานจ่าหน้าซองผู้ส่ง พร้อมกับใบสมัครทางไปรษณีย์
ส่ง….. มูลนิธิปันปัญญา ( 065-627-8978) เลขที่ 333
อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 (วงเล็บมุมซอง “ส่งผลงานประกวดวาดภาพ”)


ติดต่อสอบถาม  02-8217889, 0656278978
สอบถามเพิ่มเติม : m.me/panpanya.or


ดังนั้น น้อง ๆ นักเรียนที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ สามารถเริ่มวาดภาพระบายสีตามหัวข้อที่กำหนดได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ เพื่อส่งผลงานชิงทุนการศึกษาในงานประกวด โครงการ “ แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้ ” ปี 4 ซึ่ง thaiartnews.com ขอเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ทุกท่าน ที่วาดภาพส่งเข้าประกวดในครั้งนี้

ที่มาภาพและข่าว : https://www.facebook.com/panpanya.or
บทความ : thaiartnews.com