การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ( Fi Asia Start-up Innovative F&B Products Competition) ครั้งที่ 3 หัวข้อ Functional Ingredients for Future Food : หมดเขต 11 มิถุนายน 2564

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงาน Food ingredients Asia ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ Startup SMEs ไทย และนิสิต นักศึกษา ร่วมสมัครโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ( Fi Asia Start-up Innovative F&B Products Competition) ครั้งที่ 3 หัวข้อ Functional Ingredients for Future Food

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่และนิสิตนักศึกษาในการใช้นวัตกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสุขภาพ ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 400,000 บาท พร้อมนำเสนอผลงานและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน Food ingredients Asia 2021

หัวข้อประกวด Functional Ingredients for Future Food
– อาหารสุขภาพ
– เครื่องดื่มสุขภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร
บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการ SMEs Startup
– บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการ SMEs Startup สัญชาติไทย
– กลุ่มละ 5 ท่าน (จำนวนที่ปรึกษาสูงสุดทีมละ 2 ท่าน)
– ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ผ่านการรับรางวัลมาก่อน

นักศึกษา
– นักศึกษา สัญชาติไทย
– กลุ่มละ 5 ท่าน (จำนวนอาจารย์ที่ปรึกษาสูงสุดทีมละ 2 ท่าน)
– ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่ผ่านการรับรางวัลมาก่อน

กำหนดการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 11 มิถุนายน 2564
ช่องทางการสมัคร
– บุคคลทั่วไป : https://forms.gle/GxqZK2DKawCuqkAQ8
– นิสิต นักศึกษา : https://forms.gle/gdSegQFQYkTzbufJ9

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณจิราวุธ T. 02-036-0500 ต่อ 278
E-mail: Jirawut.b@informa.com

ติดตามข้อมูลงานประกวดได้ที่ https://www.facebook.com/FiAsia


ดังนั้นท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป