วิธีเตรียมตัวถ่ายภาพส่งประกวด

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการถ่ายภาพส่งเข้าประกวด เพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านที่กำลังสนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด จะได้ศึกษากระบวนการทำงานศิลปะภาพถ่ายแบบมืออาชีพ มีขั้นตอนการทำงานที่สำคัญอย่างไร เพื่อเป็นแนวทางสำหรับทุกท่าน

ปัจุบันมีการจัดงานประกวดถ่ายภาพในประเทศไทยและต่างประเทศจำนวนมาก เพื่อเปิดโอกาสให้ช่างภาพทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ได้ส่งร่วมผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงเงินรางวัลจากงานประกวดนั้น ซึ่งในปัจจุบันเงินรางวัลการประกวดถ่ายภาพแต่ละงานประกวด มีเงินรางวัลสูงมาก จนสามารถดึงดูดให้นักถ่ายภาพมืออาชีพและสมัครเล่นมากมายร่วมส่งผลงานเข้าประกวด

วิธีถ่ายภาพส่งเข้าประกวดแบบมืออาชีพ

  1. วิเคราะห์หัวข้อการประกวดถ่ายภาพ – ในงานประกวดภาพถ่ายต่าง ๆ จะมีการกำหนด ” หัวข้อการประกวดถ่ายภาพ ” ซึ่งนิยมตั้งหัวข้อการประกวดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือภารกิจหลักของผู้จัดงานนั้น ๆ ดังนั้นเมื่อท่านทราบหัวข้อการประกวดถ่าพภาพแล้ว ท่านต้องวิเคราะห์หัวข้อการประกวดภาพถ่ายและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปสาระที่สำคัญที่ท่านต้องการแสดงออกทางผลงานภาพถ่ายของท่านให้ชัดเจนที่สุด

ตัวอย่างการวิเคราะห์หัวข้อการประกวดภาพถ่าย เรื่อง ” ความเชื่อของสังคมไทย ” สามารถแบ่งประเด็นได้ คือ
ความเชื่อในชุมชนของท่านมีอะไรบ้าง ที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น พิธีกรรมต่าง ๆ ซึ่งสามารถถ่ายภาพได้โดยสะดวก ในช่วงงานประกวดภาพถ่ายนั้น ๆ
ต้องการนำเสนอภาพถ่ายแนวไหน เช่น ถ่ายภาพบุคคลกับความเชื่อ บรรยากาศของพื้นที่กับความเชื่อ พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ หรือ สัญลักษณ์ของความเชื่อต่าง ๆ เป็นต้น
สถานที่ในการถ่ายภาพส่งเข้าประกวด – แนะนำให้ท่านเลือกสถานที่ถ่ายภาพและบุคคลในพื้นที่ชุมชนของท่าน และเรื่องราวที่นำเสนอที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันจริง ๆ ของบุคคลในชุมชน ที่สัมพันธ์กับหัวข้อการประกวดถ่ายภาพ ตามมุมมองของช่างภาพ ซึ่งการถ่ายภาพบุคคลที่เรารู้จักหรือพื้นที่ชุมชนของตัวเอง ท่านสามารถถ่ายภาพได้อย่างสะดวก สามารถหามุมมองใหม่ ๆ ได้ หรือแม้จะขอให้ชาวบ้านเป็นแบบให้ถ่ายภาพ ก็ย่อมทำได้ เป็นต้น

2. นำเสนอผลงานภาพถ่ายตามหลักองค์ประกอบศิลป์ – ท่านควรศึกษาเรื่องการจัดองค์ประกอบภาพถ่าย ที่ต้องการนำเสนอผ่านผลงานศิลปะภาพถ่ายตามหลักองค์ประกอบศิลป์ ซึ่งเป็นมาตรฐานของสากลของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เช่น นำเสนอภาพถ่ายเน้นแสงและเงา นำเสนอภาพถ่ายตามหลักทัศนียภาพ ( Perspective ) นำเสนอภาพถ่ายเรื่องการซ้ำ นำเสนอภาพถ่ายบรรยากาศต่าง ๆ นำเสนอภาพถ่ายเรื่องโทนสีร้อนและสีเย็น การวางองค์ประกอบภาพตามหลัก Golden Ratio (สัดส่วนทองคำ) เป็นต้น ซึ่งการจัดวางเรื่องราวของภาพตามหลักองค์ประกอบศิลป์ จะทำให้ภาพถ่ายของท่านมีความน่าสนใจ
– ท่านที่ต้องการศึกษาเรื่ององค์ประกอบศิลป์เพิ่มเติม มีหนังสือในประเทศไทยที่แนะนำ คือ หนังสือองค์ประกอบศิลป์ โดย อ.ชลูด นิ่มเสมอ

หนังสือองค์ประกอบของศิลปะ
ที่มาภาพ https://fujifilm-x.com/en-us/stories/advanced-month-1-composition-2-golden-ratio/

ตัวอย่าง : การวางองค์ประกอบภาพตามหลัก Golden Ratio

3. เลือกใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพและเทคนิคถ่ายภาพที่เหมาะสม – งานถ่ายภาพสำหรับส่งเข้าประกวด ท่านควรถ่ายภาพให้มีคุณภาพมากที่สุด ตามความสามารถของอุปกรณ์ถ่ายภาพในมือ ซึ่งมีคำแนะนำเบื้องต้น ดังนี้
ใช้อุปกรณ์ถ่ายภาพที่มีมาตรฐาน แนะนำให้ใช้กล้องดิจิตอลประเภท DSLR ซึ่งสามารปรับค่าถ่ายภาพต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ
ใช้ขาตั้งกล้องทุกครั้งที่มีโอกาส เพราะภาพถ่ายจะได้มีความคมชัด และท่านสามารถใช้ความเร็วซัตเตอร์ต่ำ ๆ ได้
ถ่ายภาพเป็นไฟส์ RAW ภาพถ่ายที่ได้มีคุณภาพสูง ไฟส์ขนาดใหญ่ สามารถปรับภาพถ่าย ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ละเอียด
เลือกใช้เทคนิคการถ่ายภาพที่เหมาะสมกับเรื่องราว

4. ปรับแต่งภาพถ่ายให้สมบูรณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ – เมื่อท่านถ่ายภาพเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องนำภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ซึ่งเป็นไฟส์ RAW นำมาปรับแต่งด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ภาพมีความสมบูรณ์มากที่สุด เช่น ปรับโทนสี ปรับความคมชัด หรือเพิ่มค่าน้ำหนักต่าง ๆ เป็นต้น ก่อนจะบันทึกเป็นไฟส์ภาพถ่ายนามสกุล .jpg เพื่อส่งเข้าประกวด ซึ่งโปรแกรมที่ช่างภาพมืออาชีพใช้ในปัจจุบัน คือ Adobe Photoshop และ Adobe Lightroom ดังนั้นทุกท่านควรเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมแต่งภาพทั้ง 2 โปรแกรม เพื่อใช้ในการตกแต่งภาพถ่ายของคุณให้มีความสมบูรณ์ที่สุด ก่อนที่จะส่งเข้าประกวด

สำหรับช่างภาพท่านใดที่ยังไม่มีโปรแกรมทั้ง 2 ใช้งาน สามารถซื้อโปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Lightroom ของแท้ ถูกลิขสิทธ์ ผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที ซึ่งในปัจจุบันทาง Adobe เปิดให้เช่าโปรแกรมใช้งานรายเดือนเท่านั้น ไม่มีการขายขาด

สุดคุ้มกับแพ็คแก็จสำหรับช่างภาพ – ท่านจ่ายเพียงเดือนละ 365 บาท สามารถใช้งานได้ 2 โปรแกรม คือ Adobe Photoshop และ Adobe Lightroom คลิกสั่งซื้อออนไลน์ได้ทันที

photoshop และ lightroom ของแท้

5. เตรียมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด – ปัจจุบันงานประกวดถ่ายภาพนิยมให้ช่างภาพส่งไฟส์ภาพเข้าประกวด โดยการอัปโหลดไฟส์ภาพถ่าย ดังนั้นท่านต้องจัดการขนาดไฟส์ภาพถ่ายของท่านตามที่กำหนดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แนะนำ เพื่ออัปโหลดผลงานส่งเข้าประกวดต่อไป และ ควรเก็บไฟส์ภาพถ่ายต้นฉบับไว้ในที่ปลอดภัย โดยสำรองข้อมูลไว้ 2-3 ที่ ทั้งไฟส์ RAW และไฟส์ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ( .jpg) เพราะหากผลงานท่านได้รับรางวัล ทางผู้จัดการแข่งขันอาจจะขอไฟส์ภาพถ่ายต้นฉบับ เพื่อนำไฟพิมพ์ภาพใส่กรอบ เพื่อจัดนิทรรศการต่อไป

ดังนั้น ท่านที่สนใจถ่ายภาพส่งประกวดในงานต่าง ๆ ท่านควรวางแผนการถ่ายภาพให้เป็นระบบ มีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน ทั้งเทคนิคการถ่ายภาพและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้ผลงานภาพถ่ายที่มีคุณภาพส่งเข้าร่วมประกวด


บทความโดย : thaiartnews.com