อาลัยยิ่ง รองศาสตราจารย์รุ่ง ธีระพิจิตร

อาลัย รุ่ง ธีระพิจิตร

วันนี้ 16 มิถุนายน 2564 : วงการศิลปะของประเทศไทย ได้สูญเสียศิลปินที่มีชื่อเสียงไปอีก 1 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์รุ่ง ธีระพิจิตร ท่านเป็นอาจารย์สอนศิลปะและศิลปินที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย มีผลงานด้านศิลปะที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ ท่านเคยได้รับรางวัลด้านศิลปะมากมาย
รางวัล/เกียรติยศ :
– รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 21, 24, 25, 47, 49, 52, 53
– รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทสื่อประสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 28
– รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทสื่อประสม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 44
– รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 29, 45, 46, 50
– รางวัลที่ 3 ประเภทไทยร่วมสมัย นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 4
– รางวัลที่ 2 ประเภทไทยร่วมสมัย นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงของธนาคารกรุงเทพ ครั้งที่ 52523
– รางวัลยอดเยี่ยม การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย2524
– รางวัลชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของธนาคารกสิกรไทย2538
– รางวัลชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ของบริษัทสหวิริยา โอเอ ครั้งที่ 12539
– รางวัลชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรมร่วมสมัย ของบริษัทสหวิริยา โอเอ ครั้งที่ 2

thaiartnews.com ขอร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของรองศาสตราจารย์รุ่ง ธีระพิจิตร มา ณ ที่นี้