ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : หมดเขต 31 พฤษภาคม 2564

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ( Logo ) “เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ชิงเงินรางวัลรวม 19,000 บาท ดังนั้นท่านใดที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลการประกวดทั้งหมดได้จากไฟส์ .pdf ด้านล่าง

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 2. จํากัดจํานวนการส่งผลงานเข้าประกวดไม่เกิน 2 แบบ ต่อ 1 ท่าน

ส่งผลงานเข้าประกวด
ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลการตัดสิน
24 มิถุนายน 2564 ทางเว็บไซต์ https://www.eng.psu.ac.th

รางวัลในการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 2. รางวัลชมเชย จํานวน 3 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตรIมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  โทรศัพท์ 0-7428-7111
  Facebook : https://www.facebook.com/anniversary.engpsu

รายละเอียดทั้งหมด


ที่มาข้อมูลและภาพ : https://www.facebook.com/anniversary.engpsu และ https://www.eng.psu.ac.th/
บทความ : thaiartnews.com