ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมแก้ไข สู้ภัยโควิด-19”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "ร่วมคิด ร่วมแก้ไข สู้ภัยโควิด-19"

สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมแก้ไข สู้ภัยโควิด-19” ภายใต้ “โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 16 : 16th Color my Heart with Peace” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกฝนทักษะ และแสดงความสามารถด้านศิลปะอย่างสร้างสรรค์
 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีจิตใจสุภาพ อ่อนโยน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่น
 4. เพื่อให้เด็กนักเรียนค้นหาความถนัดความเชี่ยวชาญของตนเองผ่านงานศิลป์

คุณสมบัติ
เด็กนักเรียนที่มีอายุ 4-10 ปี มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย

รุ่นการประกวด

 • รุ่นอายุ 4-6 ปี เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2660
 • รุ่นอายุ 7-10 ปี เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2557

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัคร – ส่งผลงานการวาดประกวด จากทางบ้านหรือทางโรงเรียน พร้อมใบสมัคร และคลิบวีดีโอขั้นตอนการวาดมายังสมาคมฯ มีนาคม – 30 สิงหาคม 2564 ส่งถึง
  สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
  เลขที่ 4 อาคาร UCF ซ.รามคำแหง 24 แยก 2
  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
 • วันตัดสินผลงานการประกวด 18 กันยายน 2564
 • ประกาศผลการประกวดวาดภาพ 21 กันยายน 2564
  • เพจเฟสบุ๊ค :สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย)
  • เพจเฟสบุ๊ค : โครงการใส่สีสานใจ ใฝ่สันติ Color my Heart with Peace
 • งานพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดฯ 20 พฤศจิกายน 2564

รางวัลการประกวด

 • รุ่นอายุ 4-6 ปี จำนวน 7 รางวัล
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 2 รางวัล รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท
  • รางวัลพิเศษ 4 รางวัล รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
 • รุ่นอายุ 7-10 ปี จำนวน 7 รางวัล
  • รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล รับโล่ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
  • รางวัลดีเด่น 2 รางวัล รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท
  • รางวัลพิเศษ 4 รางวัล รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/colormyheart.project