ประกวดจิตรกรรม หัวข้อ “ราชภัฏรังสรรค์ศิลป์ เทิดไท้เอกอัครศิลปินภูมิพล” สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ประกวดจิตรกรรม ราชภัฏรังสรรค์ศิลป์ เทิดไท้เอกอัครศิลปินภูมิพล

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการจัดประกวดจิตรกรรมมาฝากทุกท่าน ซึ่งเป็นการจัดประกวดสำหรับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เท่านั้น

รายละเอียด

การประกวดจิตรกรรม หัวข้อ “ราชภัฏรังสรรค์ศิลป์ เทิดไท้เอกอัครศิลปินภูมิพล”

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั่วประเทศ

– ผลงานมีขนาด ด้านล่ะไม่น้อยกว่า 1 เมตร (ไม่รวมกรอบ)
– ผลงานเทคนิค สีอะคริลิค , สีน้ำมัน หรือเทคนิคผสม

รางวัล
– รางวัลที่ ๑ – ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลที่ ๒ – ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลที่ ๓ – ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
– รางวัลชมเชย ๒ รางวัล- ๕,๐๐๐ บาท

กำหนดส่งผลงาน

ตั้งแต่บัดนี้ – 8 กุมภาพันธ์ 2565

สถานที่ส่งผลงาน

สถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปะร่วมสมัย ตึก 33 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
38 หมู่ 8 ถนน หาดเจ้าสำราญ ตำบล นาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000


ที่มาภาพและข้อมูล : Facebook Page – สถาบันช่างเมืองเพชรเเละศิลปะร่วมสมัย