ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2564

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 50 ปี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการประกวดตราสัญลักษณ์ ( LOGO) มาฝากทุกท่าน คือ การประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายละเอียดข่าว

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

กำหนดการ

 • รับสมัครและส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤศจิกายน 2564 ส่งผลงานด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ มาที่
  งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  • ระบุชื่อ ที่อยู่ ผู้รับและผู้ส่งอย่างละเอียด พร้อมเบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่งประกวด
  • วงเล็บมุมซองว่า “ส่งประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 50 ปี”
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ทางเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ (http://medinfo.psu.ac.th)

หมายเหตุ – ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องออกแบบตราสัญลักษณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกเท่านั้น

ดูรายละเอียดทั้งหมด

http://medinfo.psu.ac.th/news/pr_whatsnew.php?whatsnew_id=1059#TopicTop

ติดต่อสอบถาม
คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 • โทร. 074-451145-6
 • Line ID : @prmedpsu

ดังนั้น ท่านสนใจส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ ท่านสามารถเริ่มออกแบบตราสัญลักษณ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกต่าง ๆ เช่น Photoshop / illustrator เพื่อส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ที่มาข่าว : http://medinfo.psu.ac.th/news/pr_whatsnew.php?whatsnew_id=1059#TopicTop