ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ๓๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : หมดเขต 20 พฤศจิกายน 2564

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์มาฝากทุกท่าน คือ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ๓๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 30th WU Anniversary

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ ๓๐ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ “การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ๓๐ ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 30th WU Anniversary” เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ สำหรับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อและกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน

บุคลากร นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือบุคคลทั่วไป

กำหนดการส่งผลงานเข้าประกวด

ส่งผลงาน วันนี้ – วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลการตัดสิน

วันที่ 1 ธันวาคม 2564

อ่านรายละเอียดการประกวดทั้งหมดได้ที่

https://www.wu.ac.th/th/news/20386


ดังนั้น ท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถดูรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติม และสามารถเริ่มต้นออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อส่งเข้าประกวดในครั้งนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป