กระทรวงพลังงานจัดงานประกวดวาดภาพ ปีที่ 8 หัวข้อ “หลงรักพลังงาน”

กระทรวงพลังงานจัดงานประกวดวาดภาพ ปีที่ 8 หัวข้อ “หลงรักพลังงาน”

วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวประกวดวาดภาพที่น่าสนใจมาแจ้งแก่ทุกท่าน ซึ่งเป็นการจัดประกวดวาดภาพโดย กระทรวงพลังงานได้มีการจัดงานประกวดวาดภาพ ปีที่ 8 ในหัวข้อ “หลงรักพลังงาน” ดังนั้นท่านใดที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดได้จากด้านล่าง

รายละเอียด

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพปีที่ 8 : Energy Painting 2021 “หลงรักพลังงาน” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ

ประเภทการประกวด

 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
 • ประเภทอุดมศึกษา / ปวส.
 • ประเภทประชาชนทั่วไป

กติกาการส่งผลงาน

 1. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องสร้างสรรค์ผลงานที่ถ่ายทอดถึงเรื่องราวด้านพลังงานที่ถูกนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวัน
 2. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ไม่จํากัดชิ้นงาน และเป็นผลงานภาพวาดด้วยสีประเภทใดก็ได้ บนกระดาษวาดภาพ หรือวัสดุอื่นๆ ขนาด 40 x 60 เซนติเมตร เท่านั้น ไม่จํากัดเทคนิคสร้างสรรค์ (ผู้ส่งผลงานมากกว่า 1 ชิ้นงาน มีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุด 1 รางวัล เท่านั้น)
 3. ต้องระบุชื่อ-สกุล / วัน-เดือน-ปีเกิด / สถานศึกษา / ที่อยู่ปัจจุบัน / หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์ / สําเนาบัตรประจําตัวนักเรียน / นักศึกษา / สําเนาบัตรประชาชน พร้อมอธิบายแนวคิดของภาพวาดไม่น้อยกว่า 3 บรรทัดลงในใบสมัคร และติดไว้ด้านหลังผลงาน
 4. ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อเข้าประกวดผลงานรอบสุดท้ายในเขตกรุงเทพมหานคร หรือปริมณทล จํานวน 3 วัน 2 คืน
 5. ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดต้องสร้างสรรค์ด้วยฝีมือตนเอง ไม่เคยเผยแพร่หรือได้รับรางวัลที่ไดมาก่อน และภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพถือเป็นลิขสิทธิ์ของกระทรวงพลังงาน โดยการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. การส่งผลงานเข้าประกวด ส่งด้วยตนเองได้ที่ ไทยเจริญ สตูดิโอ 179/35 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 8 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 หรือ ทางไปรษณีย์ ที่ ตู้ ปณ.47 ปณฝ.สายไหม กทม. 10224 ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 มิถุนายน 2554 (ผู้ที่ส่งทางไปรษณีย์ให้ดูวันที่ของการประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ)
 7. สําหรับผลงานที่ไม่ผ่านการคัดเลือกตามที่ระบุไว้ในข้อที่ 4 สามารถติดต่อขอรับผลงานคืนได้ที่กองประสานงานโครงการฯ โดยกระทรวงพลังงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งผลงาน

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดกติกาและใบสมัครได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : https://energy.go.th/ และ https://www.facebook.com/Energypaintingcontest