0 706
Posted in บทความศิลปะ

อาชีพทางด้านศิลปะ ปี 2021

สวัสดีเพื่อน ๆ ทุกท่าน วันนี้ drawingthai.com จะพาท่านไปรู้จักกับอาชีพทางด้านศิลปะ ที่ท่านสามารถนำไปเป็นแนวทางในการทำงาน หรือนำไปใช้สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว สามารถประกอบอา…

รายละเอียด
Posted in บทความศิลปะ

วีธีวาดภาพคนเต็มตัว

สวัสดีเพื่อน ๆ ทุกท่าน วันนี้จะมาแนะนำ วิธีการวาดภาพคนเต็มตัว ซึ่งเป็นขั้นตอนการฝึกวาดภาพที่สำคัญ เพราะท่านจะได้เรียนรู้โครงสร้างของร่างกายมนุษย์ สัดส่วน กล้ามเนื้อของมนุษย์ และวิธ…

รายละเอียด