ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย : หมดเขต 13 สิงหาคม 2564

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 100 ปี ยุวกาชาดไทย

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์มาฝากทุกท่าน คือ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 75,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
สมาชิกยุวกาชาด อาสายุวกาชาด นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

ส่งใบสมัครและผลงาน
วันที่ 12 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2564

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่

https://drive.google.com/drive/folders/1RB1-oHhZAd8RCT5bhE98pfU_84Rf9nZz?usp=sharing

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทร 02-6286405 ในวันและเวลาราชการ
Facebook Page : ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย

รายละเอียดการจัดประกวด


ที่มาภาพและข้อมูล – Facebook Page : ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ยุวกาชาดไทย