ประกวดออกแบบโปสเตอร์ เทศกาลภาพยนตร์เพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 11 

ประกวดออกแบบโปสเตอร์

สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เปิดรับผลงาน ประกวดออกแบบโปสเตอร์งานเทศกาลภาพยนตร์เพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 11 แล้ววันนี้ หลังได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมและผลงานที่มีความหมายจากคนไทยทุกเพศ ทุกวัย จากหลากหลายสาขาอาชีพในสองปีแรกของการประกวด

UNHCR ขอเชิญชวนคนไทยทั่วประเทศทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดสร้างสรรค์ผ่านการออกแบบโปสเตอร์งานเทศกาลภาพยนตร์เพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 11 เพื่อระลึกถึงผู้ลี้ภัยในวันผู้ลี้ภัยโลกที่กำลังจะมาถึง วันที่ 20 มิถุนายนนี้ ภายใต้หัวข้อ “สิทธิในการแสวงหาความปลอดภัย” เพื่อร่วมยืนหยัดเคียงข้างผู้คนอีกมากกว่า 82.4 ล้านคนทั่วโลกที่ถูกบังคับให้หนีออกจากบ้านเกิดของตนเนื่องจากสงคราม ความขัดแย้ง และการประหัตประหาร ให้พวกเขาได้รับความคุ้มครองและทางออกที่ยั่งยืนเพื่อโอกาสในการสร้างชีวิตใหม่อย่างมีความหวังด้วยการเดินทางกลับบ้านด้วยความสมัครใจ เมื่อสถานการณ์ในประเทศต้นทางสงบและปลอดภัย อาศัยอยู่อย่างผสมผสานกลมกลืนกับชุมชนที่มอบที่พักพิง หรือได้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจากการประกวดในปีนี้จะนำมาใช้เป็นโปสเตอร์หลักในการประชาสัมพันธ์งานเทศกาลภาพยนตร์เพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 11 ในวันผู้ลี้ภัยโลกพร้อมกับ UNHCR ในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก นอกจากนั้น ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับใบประกาศนียบัตรจาก UNHCR ด้วยเช่นกัน

หัวข้อการประกวด

“ สิทธิในการแสวงหาความปลอดภัย ”

กำหนดวันส่งผลงานเข้าประกวด

  • วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2565

วิธีส่งผลงานเข้าประกวด

  • ที่อีเมล support.th@unhcr.org

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

www.unhcr.org/th/refugee-film-festival-poster-design-competition-2022

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

เจ้าหน้าที่สื่อสารและประชาสัมพันธ์ประจำกรุงเทพ ฯ
คุณดวงมน สุชาตานนท์ Email : sujatano@unhcr.org โทร. 081-855-8522