วิธีพิมพ์ภาพขนาด A3 ด้วยเครื่อง printer A4 โดยใช้โปรแกรม Photoshop

พิมพ์ภาพ A3 ด้วยเครื่องพิมพ์ A4

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com จะมาแนะนำวิธีตั้งค่าการพิมพ์ภาพขนาด A3 ด้วยเครื่อง printer A4 โดยใช้โปรแกรม Photoshop เป็นการพิมพ์ภาพเดียวใส่กระดาษ A4 จำนวน 2 แผ่นต่อกัน ซึ่งสามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น ทำโปสเตอร์งานต่าง ๆ หรือท่านที่วาดภาพเหมือน ใช้พิมพ์ภาพต้นแบบเพื่อนำไปดราฟเส้น ( copy ) ใส่กระดาษ ขนาด A3 เป็นต้น

วิธีตั้งค่าโปรแกรม Photoshop สำหรับพิมพ์ภาพ

 1. เปิดโปรแกรม Photoshop และเปิดภาพถ่ายที่ต้องการปริ้นส์

3. คลิกเมนู File เลือก Print จะปรากฏ Photoshop Print Settings ขึ้นมา จากนั้นให้ตั้งค่าต่าง ๆ ตามต้องการ
– Layout เลือกแนวตั้ง
– Scaled Print Size ตั้งค่าสัดส่วนภาพที่จะพิมพ์

 • คลิกปุ่ม Print Setting
  – เลือกเมนู Page Setup และตั้งค่าดังนี้
  – Page Size – เลือก A3 ( Scaled)
  – Printer Paper Size เลือก A4
  – Page Layout เลือก Tiling/Poster
  – คลิก OK
  – คลิก Print ได้ทันที

ภาพที่ปริ้นส์ออกมา

ท่านจะได้ภาพขนาด A3 โดยปริ้นใส่กระดาษ A4 จำนวน 2 แผ่น จากนั้นท่านนำภาพไปตัดขอบให้เรียบร้อย และนำมาต่อกันด้วยกาว หรือเทปกาว ท่านก็จะได้ภาพต้นแบบขนาด A 3 เพื่อใช้งานต่อไป