ประกวดวาดภาพดิจิตอล Power of Point Masterpiece Contest : หมดเขต 11 ตุลาคม 2564

ประกวดวาดภาพ power of point 2021

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการประกวดวาดภาพดิจิตอลมาฝากทุกท่าน

รายละเอียดการประกวดวาดภาพ

JIB Computer Group จัดประกวดผลงานวาดภาพ ในชื่อ Power of Point Masterpiece Contest สำหรับผู้ที่สนใจ ในหัวข้อ Power of Point โดยวาดภาพผ่านโปรแกรม Microsoft PowerPoint ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 22,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
– บุคคลทั่วไป
.
กติกา
▪️ สร้างสรรค์ผลงานภาพวาด(ดิจิทัล) ผ่านโปรแกรม PowerPoint
▪️ ถ่ายขั้นตอนการวาด ในรูปแบบของ Speed VDO ไม่เกิน 60 วินาที โดยจบท้ายคลิปด้วยผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
▪️ อัพโหลด VDO ที่โซเชียลมีเดียของคุณ ช่องทางใดก็ได้ 1 ช่องทาง และเปิดเป็นสาธารณะ
▪️ ใส่ hashtag #PowerofPointwithJIB #Micosoft_ESD_JIB

ส่งลิงก์ผลงานเพื่อเข้าประกวดมาที่ https://forms.office.com/r/ffHksn4HZR
.
ระยะเวลา
ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันนี้ – 11 ตุลาคม 2564
เปิดโหวตผลงานตั้งแต่ วันที่ 12 – 24 ตุลาคม 2564
ประกาศรางวัลผู้ชนะ ผ่านทาง Facebook Fanpage ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
.
เกณฑ์การตัดสิน
ส่งผลงานเข้ามาในช่วงเวลาที่กำหนด
ทำตามกติการครบถ้วน
ผลงานที่ได้รับการโหวตสูงสุด 3 อันดับ จะเป็นผู้ชนะรางวัล
.
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 7,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท

เงื่อนไขในการส่งภาพเข้าร่วมประกวด
– ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้วาดภาพนั้นๆ ด้วยตัวเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด ทั้งนี้หากมีบุคคลที่สาม กล่าวอ้างว่าภาพที่ผู้ส่งเข้าประกวด ได้ส่งเข้าประกวดนั้น มีการละเมิดต่อกฎหมาย ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยที่ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
– ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องจัดทำอยู่ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint เท่านั้น ไม่จำกัดเวอร์ชั่น
– ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือองค์กรอื่นใด
– ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดตกลงยินยอมให้ทางผู้จัด มีสิทธิ์นำภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพไปเผยแพร่ต่อในสื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท โดยอาจไม่ระบุชื่อเจ้าของภาพที่นำไปใช้เผยแพร่ และทางผู้จัดไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายนั้นๆ แต่ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้เข้าประกวดอย่างสมบูรณ์โดยผู้จัด จะนำภาพที่ส่งเข้าร่วมประกวดจัดแสดง ในช่วงการเปิดโหวต ตั้งแต่วันที่ 12 – 24 ตุลาคม 2564
– ผู้ส่งภาพเข้าประกวดแต่ละคนจะมีสิทธิ์รับรางวัลได้ไม่เกิน 1 รางวัล
– ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อ้างว่ากระทำผิดเพราะอ่านกติกาไม่ครบถ้วน และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
– ผู้ส่งภาพ เมื่อส่งภาพเข้าประกวดแล้ว ถือเป็นการยอมรับทุกกฎกติกาข้อบังคับโดยไม่มีเงื่อนไข
– คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อได้ที่ : paneet_adm@outlook.co.th

ดังนั้น ท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ สามารเริ่มวาดภาพและส่งเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ที่มาภาพและข่าวการประกวด : https://www.facebook.com/jibcomputergroup/photos/a.197408870301310/6296560903719379