NFT ART คืออะไร

NFT ART

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com จะมาแนะนำ NFT ART ให้ทุกท่านได้รู้จัก ซึ่ง NFT ART ยังเป็นสิ่งใหม่ในวงการศิลปะของทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ซึ่งศิลปินจากทั่วโลกกำลังให้ความสนใจกับการจำหน่ายศิลปะในรูปแบบ NFT ART จากการศึกษาข้อมูลเรื่อง NFT ART ในสื่อต่างประเทศมาระยะหนึ่ง ทำให้สามารถสรุปเรื่องราวของ NFT ART เพื่อให้ทุกท่านได้รู้จัก ได้ดังนี้

NFT ย่อมาจาก Non-fungible token  คือ เหรียญดิจิตอลชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเฉพาะตัว ไม่สามารถถูกทำซ้ำ คัดลอกได้ และทดแทนกันได้ มีชิ้นเดียวในโลก แต่ละเหรียญจะมีคุณสมบัติที่ไม่เหมือนกัน

NFT ART คือ การนำภาพผลงานศิลปะต่าง ๆ เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย งานออกแบบกราฟฟิค ซึ่งอยู่ในรูปแบบไฟส์ดิจิตอล ไปเข้าระบบแปลงข้อมูลเป็นเหรียญดิจิตอล NFT ผ่านเว็บไซต์ผู้ให้บริการต่าง ๆ เมื่อแปลงข้อมูลสำเร็จผลงานของท่านก็จะเป็นเหรียญดิจิตอลประเภท NFT จำนวน 1 เหรียญบนระบบ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนเหรียญ NFT ใด ๆ ในโลก

คุณลักษณะดังกล่าวของเหรียญ NFT จึงได้มีการนำมาใช้งานในวงการศิลปะทั่วโลกในขณะนี้ ศิลปินต่าง ๆ นำไฟส์งานศิลปะที่ตนเองสร้างสรรค์ขึ้น เช่น ภาพวาดจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ ภาพถ่ายผลงานศิลปะของตนเอง มาเข้าระบบและแปลงเป็นเหรียญ NFT และจำหน่ายบนระบบของ “Blockchain” ผ่านเว็บไซต์ผู้ให้บริการ NFT art marketplace

NFT คือ Non-fungible token
ART คือ ผลงานศิลปะ
ดังนั้น NFT ART คือ เหรียญดิจิตอลที่มีรายละเอียดภายในของเหรียญนั้น ๆ เป็นผลงานศิลปะชิ้นใดชิ้นหนึ่ง มีเพียงเหรียญเดียวในโลก

มูลค่าของ NFT ART

ผลงานศิลปะ NFT ART จะมีมูลค่ามากแค่ไหน ไม่มีใครสามารถตอบได้ : ศิลปินบางท่านขาย NFT ART ได้ราคาแพง เพราะผลงานมีความน่าสนใจของผู้ซื้อจำนวนมาก หรือ เป็นผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียง แต่ศิลปินบางท่านขาย NFT ART ได้ราคาถูก เพราะผลงานอาจไม่เป็นที่สนใจของผู้ซื้อจำนวนมาก เป็นต้น เปรียบเสมือนการซื้อขายผลงานศิลปะต้นฉบับจากศิลปิน ผลงานศิลปินที่มีชื่อเสียง ย่อมมีราคาสูงกว่าศิลปินทั่วไป

ผู้ซื้อผลงานศิลปะ NFT ART ได้ประโยชน์อะไร

เมื่อท่านได้ครอบครองผลงานศิลปะ NFT ART ชิ้นใด ๆ ท่านคือ เจ้าของผลงานศิลปะ NFT ART ชิ้นนั้นเพียงคนเดียวในโลก
– เก็บผลงานศิลปะ NFT ART เป็นสมบัติสะสมส่วนบุคคลบนระบบ Blockchain
– นำผลงานศิลปะ NFT ART ไปขายต่อในตลาด NFT art marketplace เพื่อสร้างรายได้

ศิลปินได้ประโยชน์อะไร เมื่อจำหน่ายผลงานศิลปะ NFT ART

  • เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลงานศิลปะ
  • สามารถจำหน่ายผลงานศิลปะของตัวเองในรูปแบบ NFT ART ได้ทั่วโลก ผ่านเว็บไซต์ NFT art marketplace ต่าง ๆ
  • สร้างรายได้จากลิขสิทธิ์ผลงานศิลปะของท่าน คือ หากผลงานของท่านที่จำหน่ายไปแล้วบนระบบ NFT ART มีการนำไปขายต่อ ท่านจะได้รับเงินทุกครั้ง ที่ผลงานของท่านมีการซื้อ-ขาย เกิดขึ้น

NFT ART น่าเชื่อถือได้แค่ไหน

ผลงานศิลปะทุกชิ้นที่มีการแปลงเป็นเหรียญดิจิตอล NFT ART สามารถตรวจสอบประวัติย้อนหลังได้ทั้งหมดผ่านระบบ Blockchain เช่น เหรียญดิจิตอล NFT ART เหรียญนั้น ๆ มีการสร้างเมื่อใด ศิลปินท่านใดเป็นเจ้าของผลงาน / ประวัติการซื้อ-ขาย ย้อนหลัง / รายชื่อผู้ครอบครองปัจจุบัน และมูลค่าของเหรียญ NFT ART ล่าสุด เป็นต้น

ตัวอย่างผลงาน NFT ART ที่ขายได้ราคาสูง
ผลงาน NFT ART “Everydays: The First 5000 Days” โดย Beeple สามารถขายได้ 69.3 ล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564

On March 11, an artwork sold for $69.3 million at storied auction house Christie’s.

ดังนั้น ศิลปินหรือนักออกแบบต่าง ๆ ที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น วาดภาพสีน้ำ สีน้ำมัน หรือวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ ท่านไม่ควรพลาดการส่งผลงานศิลปะจำหน่ายในรูปแบบ NFT ART ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างรายได้จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในยุคสมัยใหม่ ปี 2021