ประกวดการออกแบบดีไซน์มาสคอต ในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 Thailand Biennale, Korat 2021: หมดเขต 15 ตุลาคม 2564

งานประกวดออกแบบมาสคอต Thailand Biennale, Korat 2021

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการประกวดออกแบบดีไซต์มาสคอต ( Mascot ) ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่าน สำหรับท่านที่ชอบการออกแบบมาสคอต ไม่ควรพลาดการส่งปลงานเข้าประกวดในครั้งนี้

รายละเอียดการประกวด

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วม การประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) ภายแนวคิด “Butterflies Frolicking on the Mud Engendering Sensible Capital : เซิ้ง…สิน ถิ่นย่าโม”  ในงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 : Thailand Biennale, Korat 2021 ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
นักเรียน นักศึกษา ศิลปิน หรือประชาชนทั่วไป มีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทย

กําหนดระยะเวลา

 • ตั้งแต่บัดนี้ – ที่ 15 ตุลาคม 2564 ภายในเวลา 16.00 น. (ถือวันประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นสําคัญ)
 • ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 20 ตุลาคม 2564
  ทาง Facebook : www.facebook.com/ThailandBiennaleKorat2021

วิธีส่งผลงานเข้าประกวด

ส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
เลขที่ 399 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรมาตุคลา ตําบลมะเริง
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล จํานวน 50,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล รับใบประกาศนียบัตร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 • สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
  เลขที่ 399 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรมาตุคลา ตําบลมะเริง
  อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
 • โทรศัพท์ 054-220-898

 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : www.facebook.com/ThailandBiennaleKorat2021

ดังนั้น ท่านที่สนใจส่งผลงานการออกแบบมาสคอต ( Mascot ) เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ สามารถเริ่มสร้างสรรค์ผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียดการประกวดทั้งหมด