วิธีสร้างผลงานศิลปะขายผ่าน NFT ART

วิธีขาย NFT ART

สวัสดีทุกท่านวันนี้ thaiartnews.com จะมานำเสนอแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อจำหน่ายผ่านระบบ NFT ART เพื่อเป็นแนวทางสำหรับท่านที่สนใจจำหน่ายผลงานผ่าน NFT ART ซึ่งท่านสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยเทคนิค และวิธีการต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ ซึ่งมีข้อกำหนด คือ ” ภาพผลงานที่จำหน่ายต้องเป็นไฟส์ภาพดิจิตอลเท่านั้น ” เพราะเราต้องนำไฟส์ภาพผลงานศิลปะไปอับโหลดแปลงเป็นไฟส์ NFT ผ่านเว็บไซต์ nft art marketplace ต่าง ๆ

แนวทางการสร้างงานศิลปะเพื่อจำหน่ายบน NFT ART

  • ภาพวาดสีน้ำ ภาพวาดสีอะครีลิค ภาพวาดสีน้ำมัน ผลงานประติมากรรม – ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลให้คมชัดที่สุด ควรใช้ขาตั้งกล้องในการถ่ายภาพทุกครั้ง จากนั้นนำมาปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Photoshop , Lightroom ให้ภาพสวยงาม จากนั้นนำไฟส์ภาพที่ได้ไปจำหน่ายผ่านระบบ NFT ได้ทันที
  • ภาพวาดขนาดเล็กกว่ากระดาษ A4 – สามารถนำภาพวาดแสกนด้วยเครื่อง Scanner ได้ทันที โดยตั้งค่าแสกนให้มีความละเอียดสูงสุดของเครื่อง จากนั้นนำมาปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Photoshop , Lightroom ให้ภาพสวยงาม ท่านก็จะได้ไฟส์ภาพ สำหรับนำไปจำหน่ายผ่านระบบ NFT ได้ทันที
  • สร้างผลงานศิลปะผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิคต่าง ๆ – ท่านสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิคที่ท่านถนัด เช่น Photoshop / 3D MAX / Illustrator  เป็นต้น ซึ่งไฟส์ภาพที่ได้สามารถอัพโหลดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ NFT ได้ทันที เพื่อความสะดวกในการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิคต่าง ๆ ท่านควรใช้เมาส์ปากกา เพราะจะวาดภาพได้ง่าย สะดวกมากยิ่งขึ้น
  • สำหรับท่านที่มี Ipad – ปัจจุบันมีโปรแกรมวาดภาพต่าง ๆ ที่รองรับการใช้งานบนเครื่อง Ipad มากมาย เช่น Illustrator / Clipstudio / affinity / Procreate เป็นต้น ท่านสามารถวาดภาพด้วย Ipad และสามารถนำไฟส์ภาพที่ได้อัพโหลดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ NFT ได้ทันที สำหรับท่านที่วาดภาพด้วย Ipad ท่านต้องมีปากกา Apple Pencil ใช้งาน

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อจำหน่ายผ่าน NFT ART ควรเป็นงานศิลปะที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง เห็นภาพผลงานแล้วสามารถทราบได้ทันทีว่าเป็นของศิลปินท่านใด การนำเสนอเรื่องราวหรือแนวความคิดของผลงานศิลปะ ควรเป็นเรื่องราวที่ผู้เห็นผลงานสามารถรับรู้ได้ทันที เนื่องจากเป็นการจำหน่ายผลงานศิลปะในระดับสากลผ่านระบบ blockchain ในรูปแบบเหรียญดิจิตอล NFT ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าจากทั่วโลกที่เข้ามาซื้อผลงานผ่านตลาด nft art marketplace ต่าง ๆ

ดังนั้น ท่านคงจะได้ทราบแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ เพื่อจำหน่ายผ่านตลาด nft art marketplace มากขึ้น เราหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่เรื่องราวของ NFT ART ในวงการศิลปะของเมืองไทย

บทความโดย : Thaiartnews.com 23/6/2564