แนะนำเว็บไซต์ Foundation.app เว็บไซต์ขาย NFT ART ที่ศิลปินไม่ควรพลาด

เว็บไซต์ foundation ขายภาพ nft art

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com จะพาท่านไปทำความรู้จักกับเว็บไซต์ NFT ART ที่ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ Nft Art ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ต้องการนำผลงานศิลปะ Nft Art ของตนเองไปจำหน่ายผ่านเว็บไซต์แห่งนี้ คือ foundation.app เนื่องจากเว็บไซต์แห่งนี้มีการคัดเลือกศิลปินเข้าไปจำหน่ายผลงานบนเว็บไซต์ ผ่านระบบการเชิญชวน โดยศิลปินที่จำหน่ายผลงานผ่านเว็บไซต์แห่งนี้อยู่ก่อน ซึ่งเป็นการคัดเลือกศิลปินที่จะสามารถเข้าไปจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ Foundation.app ด้วยศิลปินด้วยกันเอง ดังนั้นผลงานศิลปะ Nft Art ที่จำหน่ายผ่านเว็บไซต์แห่งนี้จึงมีคุณภาพในระดับหนึ่ง

ดังนั้น ศิลปินทุกท่านที่ต้องการนำผลงานศิลปะ Nft Art ของตนเองขึ้นไปจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ Foundation.app จะต้องได้รับคำเชิญจากศิลปินด้วยกัน ผ่านระบบที่เว็บไซต์กำหนด จึงจะมีสิทธิ์นำผลงานศิลปะขึ้นไปจำหน่ายผ่านเว็บไซต์แห่งนี้ได้

ฉันจะได้รับคำเชิญจากศิลปิน Foundation.app ได้อย่างไร

  • สำหรับท่านที่มีเพื่อนศิลปินที่จำหน่ายผลงานศิลปะ Nft Art ผ่านเว็บไซต์ Foundation.app อยู่ก่อนแล้ว ท่านอาจจะได้รับคำเชิญจากเพื่อนศิลปินของท่านโดยตรง เพื่อรับสิทธิ์ในการนำผลงานศิลปะ Nft Art ขึ้นไปจำหน่ายผ่านเว็บไซต์แห่งนี้
  • วิธีหาคำเชิญจากเพื่อนศิลปินผ่านระบบออนไลน์ – สำหรับท่านที่ไม่รู้จักศิลปินท่านใดที่จำหน่ายผลงานศิลปะ Nft Art ผ่านเว็บไซต์ Foundation.app เป็นการส่วนตัว เราแนะนำให้ท่านเข้าร่วมกลุ่มใน Social media ต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เช่น Facebook Group / Line Group / Tawiter ที่พูดคุยเกี่ยวกับ NFT ART เพื่อนำเสนอผลงานศิลปะของตนเองแก่เพื่อนๆ ศิลปินในกลุ่มนั้น ๆ เพื่อขอรับคำเชิญจากศิลปินในกลุ่ม เพื่อรับสิทธิ์นำผลงานไปจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ Foundation.app

ทำไมเว็บไซต์ Foundation.app จึงได้รับความสนใจจากศิลปินทั่วโลก

  • ผลงานศิลปะ Nft Art ที่จำหน่ายผ่านระบบเว็บไซต์แห่งนี้ สามารถจำหน่ายได้ในราคาสูง
  • เว็บไซต์แห่งนี้มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก เช่น นักสะสมผลงานศิลปะ นักลงทุนเงินดิจิตอล
  • เว็บไซต์แห่งนี้มีมูลค่าการซื้อ-ขาย ผลงานศิลปะ Nft Art จากศิลปินต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก มีมูลค่ารวม 30,919 ETH หรือประมาณ $117,738,618.29 ( ข้อมูล 3/9/2564 ) นับตั้งแต่เว็บไซต์เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

เว็บไซต์ Foundation.app มีข้อกำหนดอะไรบ้าง

  • ใช้เงินดิจิตอล ETH ( Ethereum) ในการทำธุรกรรม
  • ใช้กระเป๋าเงิน MetaMask Wallet ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์
  • ท่านต้องได้รับคำเชิญเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิ์ในการจำหน่ายผลงานผ่านเว็บไซต์แห่งนี้
  • การลงภาพผลงาน Nft Art เพื่อจำหน่ายบนเว็บไซต์ทุกครั้ง จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมทุกครั้ง เรียกว่าค่า Gas fee จ่ายด้วยเงินดิจิตอล ETH ( Ethereum) ผ่านกระเป๋าเงิน MetaMask Wallet
  • ภาพผลงาน NFT ART ที่จำหน่ายจะใช้วิธีประมูลเสนอราคา

เว็บไซต์รองรับไฟส์ผลงาน ได้แก่
– ภาพนิ่ง : JPG / PNG
วีดีโอ : MP4
– งาน 3D : GLFT และ GLB
– เสียง : Mp3/Flac /WAV

ขนาดไฟส์ผลงานไม่เกิน 50 MB.

ปัจจุบันมีศิลปิน Nft Art ชาวไทย มีโอกาสได้นำผลงานสิลปะ Nft Art ของตนเองจำหน่ายผลงานผ่านเว็บไซต์ Foundation.app เป็นจำนวนมาก ซึ่งมีศิลปินไทยหลายท่านประสบความสำเร็จ สามารถจำหน่ายผลงานได้ราคาสูง ดังนั้นเว็บไซต์ Foundation.app จึงเป็นเว็บไซต์จำหน่ายภาพ Nft Art ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด ภายใต้เงื่อนไขสำคัญคือ ” ศิลปินต้องได้รับคำเชิญเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ในการจำหน่ายภาพผ่านเว็บไซต์แห่งนี้ “