ประกวดผลงานศิลปกรรมดิจิตอล FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022

การประกวด FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการจัดประกวดที่น่าสนใจมาฝากทุกท่าน คือ งานประกวดศิลปกรรมดิจิทัลครั้งแรกในประเทศไทย ในโครงการ ” FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022 “

รายละเอียด

ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (FAAMAI) ร่วมกับ Bangkok Projection Mapping Competition ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ โชว์พลังความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมดิจิทัล ส่งผลงานเข้าโครงการประกวด ” FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022 ” การประกวดผลงานศิลปกรรมดิจิทัลครั้งแรกในประเทศไทย ชิงถ้วยรางวัล และทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท

หัวข้อการประกวด

“LIFE WITH COVID-19” : How the COVID-19 crisis affects our everyday life

การประกวดแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่

 1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ Junior High School
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ High School

คุณสมบัติของผู้ร่วมโครงการ

 • ผู้สมัครเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสถาบันการศึกษาภาครัฐหรือเอกชนทั่วประเทศ โดยไม่จำกัดสาขาวิชาและสายการเรียน
 • ผู้สมัครส่งชื่อเข้าร่วมประกวดเป็นทีม จำนวนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 คน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาของทีมอย่างน้อย 1 คน (โรงเรียนเดียวกันสามารถมีอาจารย์ที่ปรึกษาคนเดียวกันได้)

สมัครเข้าร่วมโครงการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่เว็บไซต์ www.faamaicompetition.com

รางวัลการประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 15,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย รับประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 20,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 15,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท
  • รางวัลชมเชย รับประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาท
 • รางวัลพิเศษ
  • รางวัล Popular Vote มูลค่า 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ เงินรางวัลหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามที่กฎหมายกำหนด

การแสดงผลงาน

ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกจัดแสดงโดยฉายขึ้นบนอาคารจริง ณ Park@Siam สยามสแควร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

www.faamaicompetition.com หรือ โทร. 083-876-5802 ในเวลาราชการ