นิทรรศการศิลปะ Bliss โดย Twinz ศิลปินแฝดร่วมสมัยจากประเทศภูฏาน

งานนิทรรศการ Bliss โดย Twinz

สถานเอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย และ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ภูมิใจเสนอ “Bliss” งานนิทรรศการเดี่ยวของ Twinz ศิลปินแฝดร่วมสมัยจากประเทศภูฏาน ผู้ซึ่งสร้างสรรค์ผลงานโดยได้รับแรงบันดาลใจจากคำสอนทางพระพุทธศาสนานิกายวัชรยานและวัฒนธรรมความเชื่ออันเก่าแก่และงดงามของภูฏาน ‘Bliss’ หรือ ‘ความสุข’ ถ่ายทอดความหมายของ ‘มหาสุขะ’ ความสุขสูงสุดอันเป็นนิรันดร์ทางพระพุทธศาสนาที่ซึ่งมีอำนาจสูงส่งเหนือความต้องการและความปรารถนาทางโลก

Tashi Dendup และ Ugyen Samdrup หรือที่รู้จักกันในชื่อ Twinz ศิลปินแฝดร่วมสมัยจากประเทศภูฐาน

กำหนดการ

  • พิธีเปิดนิทรรศการ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 18.30 น. ที่ห้อง RCB Forum ชั้น 2 รเิวอร์ซิตี้แบงค็อก, กรุงเทพ
  • นิทรรศการเปิดให้เข้าชมฟรี ตั้งแต่ 3 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566 ที่ RCB Photographers’ Gallery 1 ชั้น 2 รเิวอร์ซิตี้แบงค็อก, กรุงเทพ