หมวดหมู่: ข่าวประกวดสื่อและภาพยนต์

ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย
0 477
Posted in ข่าวประกวดสื่อและภาพยนต์

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Hope for a better life” หมดเขต 31 สิงหาคม 2565

ชมรมโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นความยาว 90 วินาที เกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ภายใต้แนวคิด “Hope …

รายละเอียด
ประกวดคลิปวีดีโอ เส้นทางสรา้งความสุข
0 1005
Posted in ข่าวประกวดสื่อและภาพยนต์

ประกวดคลิป VDO หัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข” หมดเขต 31 สิงหาคม 2564

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการประกวดคลิปวีดีโอที่น่าสนใจมาฝากทุกท่าน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่ชื่นชอบการทำคลิปวีดีโอ จะได้มีโอกาสในการแสดงความสามารถในด้านการผลิต…

รายละเอียด
CCCL Film Festival
0 1250
Posted in ข่าวประกวดสื่อและภาพยนต์

ประกวดหนังสั้น CCCL Film Festival 2021 หัวข้อ สานสันติสู่ธรรมชาติ (Making Peace with Nature) : หมดเขต 24 กันยายน 2564

สวัสดีทุกท่าน thaiartnews.com มีข่าวการประกวดหนังสั้นที่น่าสนใจมาฝากทุกท่าน คือ ประกวดหนังสั้น CCCL Film Festival 2021 มีเงินรางวัลรวมมูลค่า 190,000 บาท รายละเอียด ผู้มีสิทธิ์ส่งปล…

รายละเอียด
ประกวดคลิปวีดีโอ “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2
0 617
Posted in ข่าวประกวดสื่อและภาพยนต์

โครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม : หมดเขต 18 กรกฏาคม 2564

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการจัดประกวดคลิปวีดีโอ ในโครงการประกวดทำคลิป สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 หัวข้อ ” ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” ซึ่งจัดงานประกวดโดย กรมส…

รายละเอียด
ประกวดหนังสั้น กรมกิจการผู้สูงอายุ
0 579
Posted in ข่าวประกวดสื่อและภาพยนต์

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนอย่างมีคุณภาพในยุค COVID – 19” โดย กรมกิจการผู้สูงอายุ : หมดเขต 15 กรกฎาคม 2564

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวประกวดหนังสั้นมาฝากทุกท่าน คือ การประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สังคมสูงวัยคนไทยอายุยืนอย่างมีคุณภาพในยุค COVID – 19” โดย กรมกิจการผู้สูงอ…

รายละเอียด
ประกวดคลิปวีดีโอ
0 1545
Posted in ข่าวประกวดสื่อและภาพยนต์

โครงการประกวดคลิปวิดีโอ นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเลไทยอย่างยั่งยืน หัวข้อ “เยาวชนนำรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม” หมดเขต 31 พฤษภาคม 2564

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการจัดประกวดคลิปวีดีโอมาฝากทุกท่าน ในโครงการประกวดคลิปวิดีโอ นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเลไทยอย่างยั่งยืน หัวข้อ “เย…

รายละเอียด
0 1015
Posted in ข่าวประกวดภาพถ่าย ข่าวประกวดสื่อและภาพยนต์

ประกวดผลงานคอนเทนต์ ท่องเที่ยวไทย ภาพถ่าย หรือ วีดีโอ “Travel Content Contest” โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย : หมดเขต 15 มิถุนายน 2564

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการจัดประกวดภาพถ่ายและวีดีโอที่น่าสนใจมาฝาก คือ ประกวดผลงานคอนเทนต์ ท่องเที่ยวไทย ภาพถ่าย หรือ วีดีโอ Travel Content Contest ภายใต้หัวข้อ…

รายละเอียด
รางวัลช่อมะกอก ครั้งที่ 7
0 731
Posted in ข่าวประกวดภาพถ่าย ข่าวประกวดสื่อและภาพยนต์

ประกวดสื่อสันติภาพ “รางวัลช่อมมะกอก” ครั้งที่ 7 โดย สถาบันสันติศึกษา ม.สงขลานครินทร์ : หมดเขต 31 กรกฏาคม 2564

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวงานประกวดที่น่าสนใจมาฝากทุกท่าน คือ การประกวดสื่อสันติภาพ “รางวัลช่อมมะกอก” ครั้งที่ 7 โดย สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลาน…

รายละเอียด
0 616
Posted in ข่าวประกวดสื่อและภาพยนต์

ประกวดสื่อดิจิตัล “CU DENT DIGITAL MEDIA CONTEST” โดย คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ หมดเขต 15 กรกฎาคม 2564

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการจัดประกวดสื่อดิจิตอล ในโครงการ “ CU DENT DIGITAL MEDIA CONTEST ” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท จัดงานประกวดโดยคณะ…

รายละเอียด
ประกวดหนังสั้นเมืองแห่งมืออาชีพ
0 815
Posted in ข่าวประกวดสื่อและภาพยนต์

ประกวดหนังสั้น เมืองแห่งมืออาชีพ โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หมดเขต 31 พ.ค.2564

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการประกวดหนังสั้นมาฝากทุกท่าน สำหรับท่านที่สนใจทำหนังสั้นส่งเข้าประกวดจะได้เตรียมตัวสร้างสรรค์ผลงานหนังสั้นเข้าประกวดในครั้งนี้ คือ การปร…

รายละเอียด