หมวดหมู่: ข่าวประกวดทั่วไป

0 683
Posted in ข่าวประกวดทั่วไป

การประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ( Fi Asia Start-up Innovative F&B Products Competition) ครั้งที่ 3 หัวข้อ Functional Ingredients for Future Food : หมดเขต 11 มิถุนายน 2564

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงาน Food ingredients Asia ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะเทคโนโลย…

รายละเอียด