โครงการประกวดทำคลิป “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 : ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” โดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม : หมดเขต 18 กรกฏาคม 2564

ประกวดคลิปวีดีโอ “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการจัดประกวดคลิปวีดีโอ ในโครงการประกวดทำคลิป สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2 หัวข้อ ” ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” ซึ่งจัดงานประกวดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น 2 ระดับ
– ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6), ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า  
– ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

** สามารถส่งผลงานเข้าเป็นรายบุคคล หรือ ส่งปลงานเป็นทีม ( ทีมละไม่เกิน 3 คน )
** ผู้ส่งผลงานส่งได้ 1 คน หรือ 1 ทีม ส่งผลงานเข้าประกวดได้ 1 ผลงานเท่านั้น

กำหนดการ

 • สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 20 พฤษภาคม – 18 กรกฏาคม 2564
 • ประกาศผู้ผ่านรอบคัดเลือก วันที่ 29 กรกฎาคม 2564
 • กำหนดส่งผลงานรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 20 สิงหาคม 2564
 • ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ วันที่ 27 สิงหาคม2564

วิธีส่งผลงานเข้าประกวด

 • สมัครเข้าร่วมประกวดและส่งผลงานได้ที่ www.twtvdo.com

รางวัลการประกวด

 • ระดับมัธยมศึกษา , ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  • รางวัลชนะเลิศ  รับเงินรางวัล 110,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 60,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 40,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 20,000 บาท จำนวน 10 รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
  • รางวัลชนะเลิศ  รับเงินรางวัล 110,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 60,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 40,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
  • รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 20,000 บาท จำนวน 10 รางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

เกณฑ์การตัดสิน

 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด มีความยาว 2 – 3 นาที ในหัวข้อ “ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย”
 • ความคิดสร้างสรรค์  วิธีการนำเสนอและการดำเนินเรื่องที่แปลกใหม่ สามารถสร้างจิตสำนึกที่ดี กระตุ้นให้ผู้ชมที่เป็นประชาชนทั่วไป รวมถึงคนรุ่นใหม่ได้รับการปลูกฝังวัฒนธรรมไทย ได้ตระหนักถึงค่านิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสม จรรโลงให้สังคมมีความเป็นระเบียบวินัย รู้จักถ้อยทีถ้อยอาศัย ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างปกติสุข  ได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาจราจรให้บรรเทาเบาบางลง
 • การถ่ายทำ/การตัดต่อพื้นฐาน  มีความคมชัด การใช้มุมกล้อง การบันทึกภาพและเสียง มีความชัดเจน
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีส่วนหนึ่งของเพลง “เพื่อนร่วมทาง” เช่น เนื้อร้อง หรือทำนอง สามารถดาวน์โหลดเพลง “เพื่อนร่วมทาง” ได้ที่  www.twtvdo.com
 • ผลงานจะต้องไม่มีภาพ เสียง เนื้อหา หรือการแสดงออกที่ไม่เหมาะสม เช่น พฤติกรรมรุนแรง ภาพอนาจาร จนไม่สามารถนำไปเผยแพร่ได้

ผู้ที่สนใจส่งผลงานคลิปวีดีโอเข้าประกวดในครั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ https://www.twtvdo.com/

ดังนั้น นักเรียนและนักศึกษาในระดับต่าง ๆ ที่ต้องการส่งผลงานคลิปวีดีโอเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ สามารถเริ่มสร้างสรรค์ผลงานเพื่อเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ไม่แน่ผลงานคลิปวีดีโอที่ท่านสร้างขึ้นมาอาจได้รับรางวัลจากงานประกวดในครั้งนี้ thaiartnews.com ขอเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาทุกท่าน


ที่มาภาพและข่าว : https://www.twtvdo.com และ https://www.facebook.com/twtvdo
บทความ : thaiartnews.com