หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน

หอศิลป์เมืองคอน

สวัสดีท่านที่ชื่นชอบผลงานศิลปะทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com จะพาท่านไปพบกับหอศิลป์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน หอศิลป์แห่งนี้ตั้งอยู่ชั้น 2 ของอุทยานการเรียนรู้เมืองครศรีธรรมราช

หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน (Muang Korn Contemporary Art Gallery)

          หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะร่วมสมัย และเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนผู้สนใจ โดยจะมีนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นศิลปกรรม จิตรกรรม ภาพถ่าย ซึ่งเป็นผลงานศิลปะกิจกรรมทางปัญญา ที่ช่วยส่งเสริมความเจริญทางความคิด ได้แสดงออกทางอารมณ์หรือความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ มองเห็นความดีความงาม ของสิ่งที่อยู่รอบตัว และยังได้เห็นคุณค่าของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม หล่อหลอมให้เป็นผู้มีจิตสำนึก ที่ดีต่อสังคมในทางอ้อม และได้สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตนเอง หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน เปิดโอกาสให้ เยาวชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มศิลปิน บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจน สถาบันการศึกษาต่างๆ ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับผลงานศิลปะ และยังได้ผสานศักยภาพกับกลุ่มศิลปิน นักศึกษา บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนตลอดจน สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในท้องถิ่น ระดับประเทศ ตลอดจนนานาชาติ เพื่อจัดโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป กลุ่มศิลปิน ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งจะมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียนตลอดปี

เวลาเปิดทำการ

เปิดให้บริการ:   ทุกวัน เวลา 09.00 – 18.00 น.

แผนที่ตั้ง

หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน ตั้งอยู่ภายในอุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
ถนนราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

ดังนั้น ท่านที่เดินทางไป จ.นครศรีธรรมราช จึงไม่ควรพลาดเดินทางไปชมงานศิลปะที่จัดแสดงภายในหอศิลป์แห่งนี้ ซึ่งท่านสามารถติดตามข่าวนิทรรศการต่าง ๆ ที่จัดแสดงได้จาก Facebook Page : หอศิลป์ร่วมสมัยเมืองคอน

อ้างอิงภาพและข้อมูล : https://www.facebook.com/watch/HxSilpRwmSmayMeuxngKhxn/
เรียบเรียงข้อมูล : thaiartnews.com