สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

สำนักงาน กศน.

มีข่าวดีมาฝากสำหรับชาวศิลปะ ที่จบการศึกษาด้านศิลปะและมีความสนใจที่จะสอบบรรจุทำงานราชการ

สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ สำหรับผู้มีวุฒิด้านศิลปะ 2 ตำแหน่ง คือ

  1. ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
  2. ตำแหน่ง นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 8 เมษายน 2564 ตลอด 24 ชั่วงโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://nfe.jobthaigov.com/