วีธีวาดภาพคนเต็มตัว

สวัสดีเพื่อน ๆ ทุกท่าน วันนี้จะมาแนะนำ วิธีการวาดภาพคนเต็มตัว ซึ่งเป็นขั้นตอนการฝึกวาดภาพที่สำคัญ เพราะท่านจะได้เรียนรู้โครงสร้างของร่างกายมนุษย์ สัดส่วน กล้ามเนื้อของมนุษย์ และวิธีการร่างภาพคนเต็มตัวในรูปแบบต่าง ๆ

ขั้นตอนการวาดภาพคนเต็มตัว ศิลปินนิยมฝึกกันดังนี้

  • ฝึกวาดโคงสร้างกระดูกร่างกายมนุษย์
  • ฝึกวาดกล้ามเนื้อร่างกายมนุษย์
  • ฝึกวาดอวัยวะภายนอกทีละส่วน เช่น ฝึกวาดภาพมือ ฝึกวาดภาพเท้า เป็นต้น
  • ฝึกร่างภาพร่างกายมนุษย์ในท่าทางต่าง ๆ เช่น ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน
  • ฝึกร่างภาพคนเต็มตัวด้วยเทคนิคต่าง ๆ เช่น ดินสอ ปากกา หมึกดำ เกรยอน

ความรู้เรื่องร่างกายมนุษย์ที่ท่านควรทราบก่อนฝึกวาดภาพคนเต็มตัว

สัดส่วนมนุษย์ – ก่อนการวาดภาพคนเต็มตัว ท่านต้องทำความรู้จักกับสัดส่วนของมนุษย์ ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

  • ร่างกายของคนเอเซียทั่วไปจะมีความสูงประมาณ 7 ส่วนครึ่ง
  • ร่างกายของคนยุโรปทั่วไปจะมีความสูงประมาณ 8 ส่วน
  • ร่างกายของคนเตี้ยจะมีสัดส่วนประมาณ 6 ส่วน

การแบ่งสัดส่วนความสูงของร่างกายคน จะยึดความสูงของศรีษะ เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับความสูงของร่างกายส่วนอื่น ๆ

ดังนั้น ท่านต้องทำความเข้าใจเรื่องสัดส่วนร่างกายคนให้เข้าใจ ฝึกเปรียบเทียบ วิเคราะห์สัดส่วนของคนที่เราจะวาด เพราะมนุษย์ทุกคนมีร่างกายที่ไม่เหมือนกัน