ภาพวาดบนกระดาษและผ้าใบ สามารถนำไปขาย NFT ART ได้อย่างไร

ขายภาพ nft art

สวัสดีทุกท่าน วันนี้จะมาคลายข้อสงสัยให้กับทุกท่าน ซึ่งเป็นคำถามที่พบเจอบ่อย ๆ สำหรับท่านที่กำลังจะเข้าสู่วงการ NFT ART คือ ภาพวาดบนกระดาษหรือผ้าใบ เช่น ภาพวาดลายเส้น ภาพวาดสีน้ำ ภาพวาดสีน้ำมัน เป็นต้น สามารถนำไปขาย NFT ART ได้อย่างไร

หลักการสำคัญของการการขายงานศิลปะในรูปแบบ NFT ART คือ การอัปโหลดไฟส์ภาพผลงานศิลปะเข้าสู่เว็บไซต์ Nft Art Market ต่าง ๆ เพื่อแปลงไฟส์ภาพของเราเป็นเหรียญดิจิตอล non-fungible tokens (NFTs) ดังนั้นท่านต้องถ่ายภาพหรือแสกนภาพวาดของท่าน และนำไฟส์ภาพเข้าคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้อัปโหลดไฟส์ภาพผลงานเข้าสู่เว็บ Nft Art Market เพื่อจำหน่าย

สำหรับผลงานภาพวาดจริง ท่านเก็บผลงานจริงไว้

คำแนะนำในการแสกนภาพวาด

 • ควรตั้งค่าความละเอียดของภาพที่แสกนให้สูงสุดของเครื่อง เช่น ขนาดไฟส์ 300 dpi
 • หลังจากแสกนเสร็จ ควรปรับแต่งภาพให้สวยงามด้วยโปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรม Lightroom เช่น ปรับแต่งสี ปรับแต่งความมืด-สว่างของภาพ เป็นต้น

คำแนะนำในการถ่ายภาพวาด

 • ควรถ่ายด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิตอลที่มีความละเอียดสูง เช่น กล้องดิจิตอล DSLR / กล้อง Mirrorless
 • ถ่ายภาพด้วยไฟส์ RAW
 • ตั้งค่าความชัดลึกของกล้องให้มากที่สุด แนะนำตั้งค่า F-Stop ตั้งแต่ F8 ขึ้นไป
 • ใช้ขาตั้งกล้องในการถ่ายภาพ
 • ตั้งภาพวาดให้ได้ระนาบ 90 องศา แนะนำใช้วิธีแขวนภาพวาดกับผนัง
 • ถ่ายภาพในสถานที่มีแสงเพียงพอ หรือใช้วิธีจัดไฟถ่ายภาพ
 • ปรับแต่งภาพให้สวยงามด้วยโปรแกรมแต่งภาพยอดนิยม เช่น Photoshop / Lightroom

ตรวจสอบขนาดไฟส์ภาพให้เหมาะสม

 • เว็บไซต์ nft art marketplace จะมีการกำหนดขนาดของไฟส์ภาพ สำหรับใช้ในการอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ เช่น เว็บ https://opensea.io มีกำหนดไฟส์ภาพที่อัปโหลดได้ไม่เกิน 40 MB. ดังนั้นเมื่อท่านตกแต่งภาพเรียบร้อยแล้ว ท่านควรทำการตรวจสอบขนาดไฟส์ภาพของท่าน หากไฟส์ภาพมีขนาดใหญ่กว่าที่เว็บไซต์กำหนด ควรทำการลดขนาดไฟส์ให้เรียบร้อย

บันทึกไฟส์ภาพนามสกุลอะไร

 • เว็บไซต์จำหน่ายภาพ Nft Art เช่น opensea.io จะรองรับไฟส์ภาพนามสกุลต่าง ๆ ดังนี้  JPG, PNG, GIF

เมื่อท่านได้ไฟส์ภาพผลงานที่ผ่านการตกแต่งเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถนำไฟส์ภาพดังกล่าวไปจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ nft art marketplace ต่าง ๆ ได้ทันที


หวังว่าบทความนี้ จะช่วยให้ทุกท่านสามารถนำภาพวาดของตนเองที่มีอยู่ นำไปจำหน่ายผ่านตลาด NFT ART เพื่อสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง