พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์

หอศิลป์แห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (The National Gallery) หรือนิยมเรียกว่า หอศิลป์เจ้าฟ้า  เป็นหอศิลป์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติของประเทศไทย  เป็นสถานที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงผลงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย  ตลอดจนเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับศิลปะไทยประเพณีและร่วมสมัย

หอศิลป์แห่งนี้เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติเป็นประจำทุกปี และนิทรรศการศิลปะต่าง ๆ ของศิลปินที่มีชื่อเสียง ซึ่งจะจัดหมุนเวียนตลอดทั้งปี

ภายในหอศิลป์จะมีผลงานศิลปะของศิลปินที่มีชื่อเสียงหลายท่านจัดแสดงไว้ถาวร ดังนั้นท่านที่สนใจชมงานศิลปะจึงสามารถเดินทางไปชมงานศิลปะที่หอศิลป์แห่งนี้ได้ตลอดทั้งปี

ที่ตั้งหอศิลป์

ตั้งอยู่ข้างสะพานพระปิ่นเกล้า ถนนเจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  หอศิลป์แห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับสนามหลวง ดังนั้นท่านที่ต้องการเดินทางไปยังหอศิลป์ด้วยรถสาธารณะ เช่น รถเมย์ ท่านสามารถนั่งเมย์เพื่อไปลงรถที่สนามหลวง จากนั้นท่านสามารถเดินไปยังหอศิลป์ได้ทันที

เวลาเปิด

เปิดให้เข้าชมระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกวันพุธ-อาทิตย์ ( เว้นวันจันทร์และวันอังคาร ) 

แผนที่ตั้ง