ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี

สวัสดีทุกท่าน เว็บไซต์ thaiartnews.com เป็นเว็บไซต์นำเสนอข่าวด้านศิลปะในประเทศไทย เช่น ข่าวประกวดงานศิลปะ ข่าวประกวดงานออกแบบ ข่าวประกวดถ่ายภาพ ข่าวนิทรรศการศิลปะต่าง ๆ และบทความเรื่องราวต่าง ๆ ที่น่าสนใจในวงการศิลปะของไทยและต่างประเทศ

เปิดบริการฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )

  1. สำหรับผู้จัดงานประกวดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ เช่น งานประกวดวาดภาพ งานประกวดออกแบบโลโก้ งานประกวดออกแบบกราฟฟิค งานประกวดศิลปะภาพถ่าย และผลการประกวดงานศิลปะต่าง ๆ ท่านสามารถส่งข่าวมาประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ได้ฟรี
  2. สำหรับศิลปิน แกลลอลี่ หรือหอศิลป์ต่าง ๆ ท่านสามารถส่งข่าวการจัดนิทรรศการศิลปะต่าง ๆ ท่านสามารถส่งข่าวมาประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ได้ฟรี

วิธีการส่งข่าวให้เว็บไซต์

  1. ภาพประกอบข่าว เช่น ภาพโปสเตอร์การประกวด ภาพผลงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
  2. รายละเอียดข่าว กรุณาส่งเป็นไฟส์โปรแกรม Microsoft Word. หรือส่งลิ้งค์เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เพราะทางเราสามารถ Copy ข่าวลงเว็บไซต์ได้ทันที
  3. ชื่อผู้ฝากข่าว เช่น ชื่อบริษัท ชื่อหน่วยงาน เป็นต้น

วิธีส่งข้อมูลข่าว

ส่งข่าวฝากประชาสัมพันธ์ มาที่ Email : rapee6@msn.com


ขอบคุณทุกท่าน ที่ส่งข้อมูลฝากประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ thaiartnews.com