ผลการตัดสิน การประกวด ศิลปกรรมช้างเผือกครั้งที่ 10 หัวข้อ “ในฝัน” โดย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ปี 2564

ผลการประกวดศิลปกรรมช้างเปือกครั้งที่ 10 ในฝัน

ประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว !!! เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564 ผ่าน https://www.facebook.com/TheWhiteElephantArtAward/ สำหรับการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลช้างเผือกในครั้งนี้ คือ คุณลดากร พวงบุบผา กับ ผลงานชื่อ “แหวกว่ายในนิทรา”

รายชื่อศิลปินที่ได้รับรางวัลและร่วมแสดงผลงาน

สำหรับในปีนี้ ได้มีการเพิ่มรางวัลชมเชย จาก 12 รางวัล เป็น 13 รางวัล และมีผลงานผ่านการคัดเลือกร่วมแสดงจำนวนทั้งหมดถึง 54 ชิ้นงาน

กำหนดการจัดแสดงผลงาน

ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม – 22 สิงหาคม 2564

ในโอกาสสนี้ thaiartnews.com ขอแสดงความยินดีกับผู้ส่งงานศิลปะเข้าประกวดทุกท่านที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ และได้รับคัดเลือกผลงานเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการครั้งนี้

ที่มาข้อมูลข่าว – https://www.facebook.com/TheWhiteElephantArtAward/