ประกวดออกแบบโปสเตอร์ “เทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10” โดย UNHCR ประเทศไทย : หมดเขต 23 พฤษภาคม 2564

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ งานเทศกาลภาพยนตร์เพื่อผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10 UNHCR

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการจัดประกวดออกแบบโปสเตอร์ ” เทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10 ( Refugee Film Festival )” โดย UNHCR ประเทศไทย ซึ่งสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 พฤาภาคม 2564

UNHCR ประจำประเทศไทย จึงได้เตรียมจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10 ร่วมกับ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด และท่ามหาราช เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผู้ลี้ภัยผ่านภาพยนตร์ที่ได้คัดเลือกมาจากทั่วโลก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมกิจกรรมสนุกสนานอีกมากมาย และขอเชิญชวนทุกท่านร่วมส่งผลงานออกแบบภาพโปสเตอร์งานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10 ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 และอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน 2564 นี้ เข้าประกวดเพื่อแสดงพลังและน้ำใจของคนไทยในการยืนหยัดเคียงข้างผู้ลี้ภัยทั่วโลกในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ ให้พวกเขาได้มีโอกาสเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข การศึกษา และการกีฬาอย่างสมควร

ธีมของโปสเตอร์

 • ภาพยนตร์
 • ผู้ลี้ภัย
 • ทุกสิ่งสำเร็จได้หากเราร่วมมือกัน – พวกเราทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ รวมถึงผู้ลี้ภัยเองด้วยที่ต่างเข้ามามีส่วนร่วมในภาคสังคมที่มากขึ้น และความสามัคคีเท่านั้นที่จะทำให้เราก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกันทุกคน อย่างปลอดภัย รอบรู้ และแข็งแรง
 • สุขภาพ การศึกษา และกีฬา

ผู้ลี้ภัยต้องเผชิญความอย่างลำบากในการพบแพทย์เมื่อเจ็บป่วย มีข้อจำกัดในการหาการศึกษาให้ลูกๆ และเยาวชน หรือแม้กระทั่งการหาสถานที่ให้เด็กๆ ได้วิ่งเล่นและทำกิจกรรมเสริมทักษะ UNHCR ทำงานอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อมอบความปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆ ความรู้ และสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงให้กับครอบครัวผู้ลี้ภัย แต่เราไม่สามารถทำงานนี้ได้เพียงลำพัง โดยเฉพาะท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ความสามัคคีและความเอื้ออาทรจากทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยให้มีโอกาสได้เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข การศึกษา และการกีฬา คือพลังสําคัญต่ออนาคตของพวกเขา ทั้งทางร่างกายและจิตใจ อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจและพลังบวกให้พวกเขาได้มีความหวังในการเริ่มชีวิตใหม่เป็นอย่างมาก

ข้อความบังคับใช้ในโปสเตอร์

 • 10th Refugee Film Festival
 • 19 – 20 มิถุนายน 2564

กติกาการส่งเข้าประกวด

 • การประกวดเปิดเป็นสาธารณะสำหรับทุกท่านที่สนใจร่วมส่งใจให้ผู้ลี้ภัยทั่วโลก โดยไม่จำกัดเพศและอายุ และไม่มีค่าใช้จ่าย (ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของ UNHCR)
 • ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถออกแบบโปสเตอร์ตามธีมงานโดยใช้เทคนิคและโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างอิสระ เพื่อนำส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ดิจิทอล แนวตั้งขนาด 4:5 1080 x 1350 พิกเซล
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัด โดยต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง ไม่คัดลอก และไม่เคยส่งผลงานในการประกวดใดๆ มาก่อน
 • สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) เป็นผู้นำในการดำเนินงานระหว่างประเทศเพื่อผู้ที่ถูกบังคับให้ออกจากบ้านเกิดเนื่องจากความขัดแย้งและการประหัตประหาร เราเป็นหน่วยงานด้านมนุษยธรรมที่ให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัยซึ่งส่วนใหญ่คือเด็กและผู้หญิง ด้วยเหตุผลดังกล่าวผลงานจึงจำกัดการพรรณนาภาพที่อาจเป็นการล่วงละเมิดหรือไม่เหมาะสม

การส่งผลงาน

ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถส่งผลงานเข้าประกวดพร้อมข้อมูลต่อไปนี้

 • ชื่อและนามสกุลจริง
 • เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้
 • เขียนคำบรรยายสั้นๆ เกี่ยวกับผลงานที่ส่ง เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ
 • ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ – 23 พฤษภาคม 2564 (ผลงานที่ได้รับหลังวันดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นโมฆะ)
 • ส่งผลงานได้ที่อีเมล์ th@unhcr.org
 • ประกาศผลวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ที่ facebook.com/UNHCRThailand (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)

เกณฑ์การตัดสิน

 • การตีความและความชัดเจนของธีม
 • ความคิดสร้างสรรค์และองค์ประกอบที่สามารถสะท้อนความหมายของเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10
 • ผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ
 • ผลงานอาจมีการปรับเปลี่ยนร่วมกันกับ UNHCR Thailand ได้ตามความเหมาะสมก่อนประชาสัมพันธ์จริง

รางวัลการประกวด

ผลงานที่ได้รับเลือกให้เป็นโปสเตอร์หลักของงานมีเพียง 1 ผลงาน ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับประกาศนียบัตรจาก UNHCR และผลงานจะได้นำไปใช้ประชาสัมพันธ์ตลอดงานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย ครั้งที่ 10 ของ UNHCR ประจำประเทศไทย ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2564 ในทุกช่องทางสื่อสารของ UNHCR ร่วมกับองค์กรพันธมิตรในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์

*หมายเหตุ: ผลงานที่ได้รับคัดเลือกอาจมีการปรับเปลี่ยนร่วมกันกับ UNHCR เพื่อให้ตรงตามรายละเอียดงานตามเหมาะสม

ลิขสิทธิ์

 • ผลงานที่ได้รับคัดเลือกและปรับเปลี่ยนร่วมกันกับ UNHCR ยังคงเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ได้รับคัดเลือก แต่หาก UNHCR หรือองค์กรพันธมิตรต้องการใช้ผลงานในกิจกรรมอื่นๆ UNHCR หรือองค์กรพันธมิตรสามารถนำไปใช้ได้และจะให้เครดิตที่เหมาะสม
 • ผู้ได้รับเลือกต้องให้ไฟล์ต้นแบบไว้เพื่อให้ UNHCR สามารถแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมได้หากจำเป็น โดยไม่มีการเรียกร้องผลประโยชน์ทางการเงินหรือทางอื่นใดนอกจากที่ระบุไว้ข้างต้นนี้
 • ผลงานทุกผลงานที่ส่งมา UNHCR สามารถนำมาทำสำเนาในสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์การประกวดได้
 • UNHCR ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานคืนในทุกผลงาน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

www.facebook.com/unhcrthailand 
E-mail: support.th@unhcr.org 
LINE: @UNHCRThailand


ดังนั้นท่านใดต้องการส่งโปสเตอร์เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ สามารถเริ่มสร้างสรรค์ผลงานได้แล้ววันนี้ เพื่อแสดงความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ด้านศิลปะ เพื่อระลึกถึงผู้ลี้ภัยในวันผู้ลี้ภัยโลก วันที่ 20 มิถุนายน นี้ thaiartnews.com ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์งานประกวดในครั้งนี้


ที่มาข้อมูลและภาพ :
https://www.unhcr.org/th/en/refugee-film-festival-poster-design-competition / https://www.facebook.com/UNHCRThailand/
เรียบเรียง : thaiartnews.com