ประกวดออกแบบโปสเตอร์ภาพสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไทย” โดย สมาคมอุทยานแห่งชาติ ( NPAT) : หมดเขต 31 พฤษภาคม 2564

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ภาพสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไทย

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการจัดประกวดออกแบบโปเตอร์ที่น่าสนใจมาฝากทุกท่าน คือ “ประกวดออกแบบโปสเตอร์ภาพสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไทย” ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมอุทยานแห่งชาติ

รายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ “ประกวดออกแบบโปสเตอร์ภาพสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไทย” เงินรางวัลรวม 20,000 บาท โดยการประกวดในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “Wild Race Season 1 Virtual Race For 19 Reserved Animals นำเงินรายได้ Series # 3 Endangered มอบเป็นเงินรางวัลจัดประกวดการออกแบบโปสเตอร์สัตว์ป่าสงวน

กติกา
1. ผู้ที่ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา ระดับชั้นปริญญาตรี
2. โปสเตอร์ที่ส่งเข้าประกวด เลือกสัตว์ป่าสงวนของไทยได้เพียง 1 ชนิดเท่านั้น
3. ภาพจะต้องแสดงลักษณะเด่น หรือลักษณะสำคัญของสัตว์ป่าสงวนชนิดนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง ใช้ภาพกราฟฟิค ภาพวาด หรือ ภาพถ่าย ผลงานของตนเองเท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์
4. ข้อความประกอบ สื่อให้เห็นถึงความสำคัญ ความหายาก และมีเนื้อหาเพื่อรณรงค์ ให้เห็นถึงความสำคัญ ของสัตว์ป่าสงวนของไทยชนิดที่เลือก
5. โปสเตอร์ มีขนาด A1 และมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 ppi

หมายเหตุ : ผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมฯ เพื่อนำไปเผยแพร่

เงินรางวัล
รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท
รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท
รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
ทุกท่านที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระราม 9 จำนวน 5 ใบ (มูลค่า 1,000 บาท)

ระยะเวลาการประกวด
ส่งผลงานภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ก่อนเวลา 24:00 น.
ส่งผลงานมาที่โดยส่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ pdf มาที่ สมาคมอุทยานแห่งชาติ E-mail : thailandnpa@gmail.com
โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ของผู้ส่ง

ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัล
วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ทาง Facebook : Wild race Inspire Runner

ดังนั้น นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ไม่ควรพลาดการส่งผลงานออกแบบโปสเตอร์เข้าประกวดในครั้งนี้


ที่มาภาพและข้อมูล : Facebook Page : สมาคมอุทยานแห่งชาติ – NPAT
บทความ : thaiartnews.com