ประกวดออกแบบออกแบบตราสัญลักษณ์ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ” โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม หมดเขต 30 มิถุนายน 2564

ประกวดออกแบบโลโก้ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สวัสดีทุกท่าน วันนี้ thaiartnews.com มีข่าวการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ( Logo ) มาฝากทุกท่าน ซึ่งจัดงานประกวดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในหัวข้อ “มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ” ชิงเงินรางวัลรวม 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
ส่งได้ท่านละ 1 ผลงาน

รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กำหนดการส่งผลงานเข้าประกวด
– ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2564

ดาวน์โหลดใบสมัครและอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://www.culture.go.th/culture_th/images/230464_2.pdf

สถานที่ส่งผลงาน
– ส่งผลงานด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ ได้ที่
กลุ่มวิจัยและพัฒนา กองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
เลขที่ 14 ถ.เทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 โทร. 02-470028 ต่อ 1308-1310
** ท่านที่ส่งทางไปรษณีย์ : จะรับผลงานที่ส่งภายในกำหนดจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ **

รายละเอียดการประกวดและใบสมัคร

ดังนั้นท่านที่สนใจส่งงานเข้าประกวดในครั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดการส่งผลงานโลโก้เข้าประกวดทั้งหมดได้จากไฟส์ PDF ด้านบน และเริ่มออกแบบโลโก้เพื่อส่งเข้าประกวดได้แล้วตั้งแต่บัดนี้


ที่มาภาพและข้อมูล : https://www.facebook.com/DCP.culture/ และ http://www.culture.go.th/
เรียบเรียงข่าว : thaiartnews.com